+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Theo quy định của pháp luật, trẻ vị thành niên có quốc tịch Ba Lan nếu:

1) ít nhất một trong các bậc cha mẹ có quốc tịch Ba Lan vào thời điểm đứa trẻ được sinh ra (nguyên tắc luật huyết thống), hoặc

2) sinh ra trên lãnh thổ Ba Lan và không rõ cha mẹ là ai, họ không có quốc tịch hoặc quốc tịch của họ là không xác định (nguyên tắc của luật đất đai).

Một đứa trẻ có quốc tịch Ba Lan nếu được tìm thấy ở trên lãnh thổ Ba Lan và không biết được cha mẹ của nó là ai.

Nếu một người nước ngoài vị thành niên, trước khi đủ 16 tuổi, được một người hoặc những người có quốc tịch Ba Lan nhận làm con nuôi (nhận con nuôi), thì được coi là người nước ngoài đó đã nhập quốc tịch Ba Lan vào ngày sinh.

Đánh giá chúng tôi

What is the sum of 3 and 5?