+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

Thông tin quan trọng

Xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang web này không cấu thành một nguồn pháp luật. Chúng tôi đảm bảo với bạn rằng chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng nó tuân thủ luật pháp hiện hành. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin và thông tin được cung cấp trên trang web này có thể không được sử dụng trong các tranh chấp với các cơ quan chính phủ. Trong trường hợp nghi ngờ, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với cơ quan tiến hành tố tụng hành chính trong một trường hợp cụ thể và làm quen với các quy định của pháp luật có thể có ảnh hưởng quyết định đến giải pháp của nó.
Bạn cũng có thể liên hệ với đường dây thông tin của chúng tôi migrant.info: +48 22 490 20 44

QUỐC TỊCH BA LAN - THÔNG TIN CƠ BẢN

CÁCH NHẬP QUỐC TỊCH BA LAN

Quốc tịch Ba Lan có thể được nhập:

- theo quy định của pháp luật;

- bằng cách cấp quốc tịch Ba Lan;

- được công nhận là công dân Ba Lan;

- bằng cách phục hồi quốc tịch Ba Lan.

 

HAI QUỐC TỊCH

Một công dân Ba Lan có thể đồng thời có quốc tịch Ba Lan và có quốc tịch của một quốc gia khác.

Trong trường hợp nếu người có hai quốc tịch - Ba Lan và nước ngoài - thì người đó có các quyền và nghĩa vụ đối với Ba Lan giống như một người chỉ có quốc tịch Ba Lan. Điều này có nghĩa là một người như vậy, khi chịu trách nhiệm pháp luật đối với các cơ quan có thẩm quyền Ba Lan, không thể áp dụng hiệu lực pháp luật của quốc gia khác dựa vào việc sở hữu quốc tịch của quốc gia (đó).

Người nộp đơn xin công nhận là công dân, xin cấp hoặc phục hồi quốc tịch Ba Lan không phải từ bỏ quốc tịch trước đây của họ.

Người nộp đơn xin công nhận, xin cấp hoặc phục hồi quốc tịch Ba Lan không phải từ bỏ quốc tịch đang có của họ.

Trước khi tiến hành thủ tục xin nhập quốc tịch Ba Lan, chúng ta cũng nên tìm hiểu xem quốc gia xuất xứ của người nộp đơn quy định như thế nào về vấn đề hai quốc tịch. Một số quốc gia không công nhận hai quốc tịch và tại thời điểm, khi nhập quốc tịch của một quốc gia khác, người đó có thể tự động bị mất quyền công dân trước đó của họ. Đó là lý do tại sao nên tìm hiểu về quy định về hai quốc tịch ở cả hai quốc gia - ở Ba Lan và ở quốc gia gốc của người nước ngoài.

 

MẤT QUỐC TỊCH

Điều kiện duy nhất để mất quyền công dân Ba Lan là từ bỏ nó. Bản thân nhà nước không thể tước quyền công dân của một cá nhân. Một công dân Ba Lan chỉ có thể mất quyền công dân Ba Lan khi người đó có yêu cầu, sau khi được Tổng thống đồng ý cho từ bỏ quốc tịch Ba Lan.

Đơn xin đồng ý từ bỏ quốc tịch Ba Lan phải được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (với chữ ký được cơ quan nhà nước chứng thực) thông qua Tỉnh trưởng hoặc lãnh sự.

Việc mất quốc tịch Ba Lan diễn ra sau 30 ngày kể từ ngày Tổng thống Cộng hòa Ba Lan ra quyết định, trừ khi Tổng thống chỉ định một thời hạn ngắn hơn trong quyết định.

 

Đánh giá chúng tôi

Thêm phản hồi
Please add 3 and 9.