+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

Thông tin quan trọng

Xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang web này không cấu thành một nguồn pháp luật. Chúng tôi đảm bảo với bạn rằng chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng nó tuân thủ luật pháp hiện hành. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin và thông tin được cung cấp trên trang web này có thể không được sử dụng trong các tranh chấp với các cơ quan chính phủ. Trong trường hợp nghi ngờ, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với cơ quan tiến hành tố tụng hành chính trong một trường hợp cụ thể và làm quen với các quy định của pháp luật có thể có ảnh hưởng quyết định đến giải pháp của nó.
Bạn cũng có thể liên hệ với đường dây thông tin của chúng tôi migrant.info: +48 22 490 20 44

QUAN HỆ KHÔNG CHÍNH THỨC

Một mối quan hệ không chính thức (với người nước ngoài hoặc công dân của Cộng hòa Ba Lan) có thể được coi là một lý do khác biện minh cho việc lưu trú trên lãnh thổ của Ba Lan.

Đối với loại giấy phép này, ngoài các tài liệu cơ bản được đề cập trong tab CƯ TRÚ TẠM THỜI - THÔNG TIN CHUNG, người nước ngoài còn phải nộp thêm:

- những giấy tờ xác nhận có bảo hiểm y tế hoặc có công ty bảo hiểm trang trải chi phí điều trị trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan;

-  những giấy tờ xác nhận có nguồn thu nhập ổn định và thường xuyên đủ để trang trải chi phí sinh hoạt ở Ba Lan (ví dụ: hợp đồng trợ cấp được ký kết với bạn đời);

- các tài liệu xác nhận có một chỗ ở bảo đảm trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan;

- giấy tờ xác nhận việc chung sống và điều hành hộ gia đình với người bạn đời.

Chú ý! Danh sách trên không thể được coi là đầy đủ. Bộ hồ sơ cần thiết để xin giấy phép cư trú tạm thời do các trường hợp khác có thể khác nhau do hoàn cảnh của người nước ngoài và ủy ban nơi người nước ngoài xin giấy phép cư trú tạm thời.

Đánh giá chúng tôi

Thêm phản hồi
Please calculate 2 plus 2.