+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TỐT NGHIỆP

Giấy phép cư trú tạm thời trong trường hợp chỉ ra những lý do khác có thể được cấp cho người nước ngoài đã tốt nghiệp một trường đại học của Ba Lan và đang tìm kiếm việc làm trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan hoặc có kế hoạch bắt đầu hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ này.

Chú ý! Giấy phép này chỉ được cấp một lần, ngay sau khi tốt nghiệp đại học, cho thời gian 9 tháng.

Đối với loại giấy phép này, ngoài các tài liệu cơ bản được đề cập trong tab CƯ TRÚ TẠM THỜI - THÔNG TIN CHUNG, người nước ngoài còn phải nộp thêm:

- tài liệu xác nhận có bảo hiểm y tế hoặc có công ty bảo hiểm trang trải chi phí điều trị trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan;

- các tài liệu xác nhận việc sở hữu một bảo trì đảm bảo trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan;

- các tài liệu xác nhận có một chỗ ở bảo đảm trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan;

- giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học hoặc bằng xác nhận tốt nghiệp một trường đại học Ba Lan.

Chú ý! Danh sách trên không thể được coi là đầy đủ. Bộ hồ sơ cần thiết để xin giấy phép cư trú tạm thời do các trường hợp khác có thể khác nhau do hoàn cảnh của người nước ngoài và ủy ban nơi người nước ngoài xin giấy phép cư trú tạm thời.

Đánh giá chúng tôi

Please calculate 1 plus 2.