+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

LƯU THÔNG ĐỊA PHƯƠNG BIÊN GIỚI

Lưu thông biên giới địa phương là hình thức tạo thuận lợi cho công dân hai nước cư trú tại khu vực biên giới. Theo lưu thông biên giới địa phương, cư dân biên giới có thể thường xuyên qua biên giới chung cho mục đích lưu trú tại khu vực biên giới của quốc gia khác mà không cần thị thực. Những chuyến đi như vậy có thể diễn ra vì lý do xã hội, văn hóa hoặc gia đình, và vì lý do kinh tế chính đáng (nhưng không phải là một hoạt động kinh doanh).

Cư dân khu vực biên giới là người có nơi thường trú được chứng minh bằng giấy tờ hợp lệ ở khu vực biên giới có thời hạn không dưới 3 năm, vợ hoặc chồng, con (người thành niên và người chưa thành niên) sống phụ thuộc vào họ.

Hiện tại, các hiệp định lưu thông biên giới địa phương đang có hiệu lực giữa Ba Lan và:

  • - Ukraine - khu vực biên giới bao gồm 30 km tính từ biên giới chung ;
  • - Khu vực Kaliningrad - tất cả cư dân của Khu vực Kaliningrad đều có thể sử dụng lưu thông biên giới địa phương ở phía Nga và cư dân của một phần đáng kể các tỉnh Pomorskie và Warmińsko-Mazurskie ở phía Ba Lan.

Các cuộc đàm phán về việc thiết lập lưu thông biên giới địa phương với Belarus cũng đang được tiến hành.

Cơ sở để qua lại biên giới theo lưu thông biên giới địa phương là có một tài liệu gọi là giấy phép.

Giấy phép được cấp bởi:

  • - Cho người Ukraine - lãnh sự Ba Lan tại Lvov và Lutsk ;
  • - Cho người Nga - lãnh sự Ba Lan tại Kaliningrad;

Một người đi qua biên giới trên cơ sở giấy phép cho quyên lưu thông biên giới địa phương có thể lưu trú trong các khu vực biên giới được chỉ định tối đa 60 ngày đối với người Ukraine và 30 ngày đối với người Nga, tính từ ngày nhập cảnh, tuy nhiên, tổng thời gian lưu trú không được vượt quá 90 ngày trong thời gian sáu tháng liên tiếp kể từ ngày nhập cảnh đầu tiên. Với giấy phép, có thể qua lại biên giới nhiều lần.

Để có được giấy phép như vậy, cần nộp đơn cho lãnh sự quán và phải trình bày lý do thường xuyên qua lại biên giới theo chế độ lưu thông biên giới địa phương. Đơn phải kèm theo:

  • - 2 bức ảnh phù hợp theo yêu cầu;
  • - giấy thông hành hợp lệ;
  • - giấy tờ chứng nhận việc có sở hữu nơi thường trú ở khu vực biên giới (ví dụ hộ chiếu nội địa hoặc giấy chứng nhận nơi thường trú do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp);
  • - tài liệu xác nhận lý do thường xuyên qua biên giới.

Lệ phí nhận và xử lý đơn xin giấy phép là 20 euro. Người tàn tật, người hưu trí, mất sức và trẻ em dưới 18 tuổi trong trường hợp của Ukraine và đến 16 tuổi trong trường hợp của Nga được miễn nộp phí.

Giấy phép đầu tiên được cấp có thời hạn đến 2 năm, nhưng không dài hơn thời hạn của giấy thông hành.

Đánh giá chúng tôi

What is the sum of 1 and 2?