+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

KIỂM TRA TÍNH HỢP PHÁP CỦA VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI BA LAN

LÀM VIỆC BẤT HỢP PHÁP LÀ GÌ

Người nước ngoài làm việc trái pháp luật là việc người nước ngoài làm việc:

- khi không có thị thực hợp lệ hoặc giấy tờ khác cho phép người đó lưu trú tại Ba Lan;

- khi cơ sở lưu trú ở Ba Lan không cho phép người đó làm việc;

- khi làm việc mà không có giấy phép, trong những trường hợp nó được đòi hỏi;

- trong các điều kiện khác hoặc trên một vị trí khác với những điều kiện được quy định trong giấy phép lao động;

- không ký kết hợp đồng lao động cần thiết hoặc hợp đồng luật dân sự.

 

AI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN KIỂM TRA

Được ủy quyền thực hiện kiểm tra tính hợp pháp của việc làm:

- Lực lượng Biên phòng (SG);

- Thanh tra Lao động Quốc gia (PIP).

Lực lượng Biên phòng cũng có thể tiến hành kiểm tra các công ty, trang trại và cá nhân sử dụng người nước ngoài, cũng như những người nước ngoài kinh doanh riêng tại Ba Lan. Mặt khác, Thanh tra Lao động Quốc gia được quyền kiểm soát tính hợp pháp của việc làm do việc ký kết hợp đồng lao động với người lao động.

Chú ý! Việc kiểm soát tính hợp pháp việc lưu trú của người nước ngoài trên lãnh thổ Ba Lan thuộc thẩm quyền của lực lượng Biên phòng và Cảnh sát, cũng như các cơ quan hải quan – thuế vụ.

 

NHỮNG HÌNH PHẠT BỊ ĐE DỌA ĐỐI VỚI VIỆC LÀM BẤT HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Người sử dụng lao động thuê người nước ngoài bất hợp pháp sẽ bị phạt tiền từ 1.000 PLN đến 30.000 PLN. Tuy nhiên, nếu người sử dụng lao động đánh lừa người nước ngoài, khai thác lỗi lầm, lợi dụng sự phụ thuộc nghề nghiệp hoặc không có khả năng hiểu đúng và bằng hành động này đã khiến người nước ngoài làm việc trái pháp luật thì số tiền phạt từ 3.000 PLN đến 30.000 PLN.

Chú ý! Người nước ngoài làm việc trái pháp luật cũng bị phạt tiền. Người đó cũng có thể nhận được quyết định buộc người nước ngoài hồi hương.

Tại Ba Lan, có luật quy định các biện pháp trừng phạt đối với người sử dụng lao động giao công việc cho người nước ngoài cư trú mà không có giấy tờ hợp lệ cho phép người đó lưu trú tại Ba Lan và thủ tục điều tra yêu cầu bồi thường thù lao và các quyền lợi liên quan.

Theo luật đó, người sử dụng lao động, trước khi tuyển dụng một công dân từ bên ngoài EU, phải đảm bảo chắc chắn rằng người nước ngoài có giấy tờ cho phép họ cư trú ở Ba Lan. Đối với việc tuyển dụng người nước ngoài không có quyền cư trú tại Ba Lan, người sử dụng lao động phải đối mặt với các hình phạt tài chính nghiêm trọng và cũng có nghĩa vụ phải trả các khoản truy thu do người nước ngoài làm việc bất hợp pháp (với giả thiết tồn tại mối quan hệ lao động trong thời gian 3 tháng) và các quyền lợi liên quan (đóng góp bảo hiểm xã hội, thuế) và để trang trải chi phí cho họ trở về nước xuất xứ. Ngoài ra, những người sử dụng lao động như vậy sẽ bị tước quyền hưởng lợi từ các khoản hỗ trợ công cộng, bao gồm cả các quỹ của EU.

 

VIỆC KIỂM TRA THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO

Việc kiểm tra được thực hiện bởi ít nhất hai viên chức, có quyền hạn thích hợp. Theo điều 24 của Đạo luật Thanh tra Lao động Nhà nước, thanh tra lao động được quyền thực hiện kiểm tra mà không cần thông báo, vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày và đêm, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật lao động, đặc biệt là tình trạng an toàn lao động và vệ sinh, và kiểm tra tính hợp pháp của việc làm và các công việc kiếm tiền khác.

 

NHỮNG TÀI LIỆU NÀO CẦN PHẢI XUẤT TRÌNH ĐỂ KIỂM TRA

Những tài liệu quan trọng cần thiết bao gồm:

- giấy phép lao động;

- tuyên bố về việc ủy thác công việc cho người nước ngoài;

- hợp đồng lao động hoặc hợp đồng luật dân sự;

- tài liệu xác nhận rằng người nước ngoài tiến hành hoạt động kinh doanh đã được ghi vào Sổ đăng ký hoạt động kinh tế.

Bản chất của công việc do người nước ngoài thực hiện cũng phải chịu sự kiểm soát cũng như các điều kiện thực hiện có phù hợp như được ghi trong giấy phép / tuyên bố hay không.

Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc thiếu tài liệu, thanh tra lao động khi phát hiện thấy vi phạm các quy định của Đạo luật xúc tiến việc làm có thể đệ trình lên tòa án để xử phạt những người chịu trách nhiệm về những bất thường được phát hiện. Ngoài ra, thanh tra lao động có thể thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền về việc vi phạm quy định, cụ thể là trong trường hợp vi phạm các quy định về người nước ngoài, thông báo Cảnh sát hoặc Biên phòng.

Đánh giá chúng tôi

What is the sum of 7 and 6?