+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

LƯU TRÚ CỦA CÔNG DÂN EU VÀ THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH CỦA HỌ TẠI BA LAN

THỦ TỤC NÀY ÁP DỤNG CHO AI

Người nước ngoài đăng ký / hợp pháp hóa việc lưu trú của mình tại Ba Lan trên cơ sở các quy định của Đạo luật nhập cảnh vào lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan, việc lưu trú và rời khỏi lãnh thổ này của công dân các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu và các thành viên gia đình của họ (không dựa trên Đạo luật về người nước ngoài), nếu người đó là:

- công dân của một quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu;

- công dân của một quốc gia thành viên của Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu (EFTA) - bên tham gia hiệp định về Khu vực Kinh tế Châu Âu;

- công dân của Liên bang Thụy Sĩ,

- thành viên gia đình của công dân một trong những quốc gia nêu trên, sẽ đến với người đó hoặc đang lưu trú cùng họ.

Đánh giá chúng tôi

Please add 8 and 5.