+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

HỌC TẬP Ở BA LAN

Giấy phép cư trú tạm thời trong trường hợp chỉ ra những lý do khác có thể được cấp cho người nước ngoài có ý định băt đầu theo học hoặc tiếp tục học ở Ba Lan.

Chú ý! Giấy phép cư trú tạm thời cho mục đích tham gia học tập có thể được cấp cho thời gian học tập, dài hơn 3 tháng, nhưng không quá 1 năm, với khả năng có thể xin giấy phép tiếp theo.

Đối với loại giấy phép này, ngoài các tài liệu cơ bản được đề cập trong tab CƯ TRÚ TẠM THỜI - THÔNG TIN CHUNG, người nước ngoài còn phải nộp thêm:

- tài liệu xác nhận có bảo hiểm y tế hoặc có công ty bảo hiểm trang trải chi phí điều trị trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan;

- các giấy tờ xác nhận có sở hữu đủ nguồn tài chính để trang trải chi phí học tập, sinh hoạt và trở về;

- các tài liệu xác nhận có một chỗ ở bảo đảm trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan;

- giấy chứng nhận của đơn vị hoạt động giáo dục về việc tiếp nhận hoặc tiếp tục đào tạo.

Chú ý! Danh sách trên không thể được coi là đầy đủ. Bộ hồ sơ cần thiết để xin giấy phép cư trú tạm thời do các trường hợp khác có thể khác nhau do hoàn cảnh của người nước ngoài và ủy ban nơi người nước ngoài xin giấy phép cư trú tạm thời.

Đánh giá chúng tôi

Please add 6 and 4.