+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

GIẤY PHÉP CƯ TRÚ TẠM THỜI CHO THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH CỦA CÔNG DÂN BA LAN

Thông tin về khả năng xin giấy phép cư trú tạm thời cho thành viên gia đình của công dân Cộng hòa Ba Lan có thể được tìm thấy trong tab HỢP PHÁP HÓA CƯ TRÚ VỢ / CHỒNG CỦA CÔNG DÂN CỘNG HÒA BA LAN.

Đánh giá chúng tôi

Please calculate 9 plus 2.