+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

GIẤY PHÉP CƯ TRÚ TẠM THỜI CHO THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Thông tin về khả năng xin giấy phép cư trú tạm thời cho các thành viên trong gia đình của người nước ngoài đang cư trú tại Ba Lan có thể được tìm thấy trong tab HỢP PHÁP HÓA CƯ TRÚ CỦA THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI.

Đánh giá chúng tôi

Please add 5 and 6.