+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

Thông tin quan trọng

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy w

GIẤY PHÉP CƯ TRÚ TẠM THỜI CHO MỤC ĐÍCH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Nếu mục đích của người nước ngoài cư trú tại Ba Lan là để kinh doanh, thì người đó có thể xin giấy phép cư trú tạm thời cho mục đích hoạt động kinh doanh.

Chú ý! Loại giấy phép này (sau khi đáp ứng các yêu cầu quy định trong Đạo luật) cũng có thể được cấp cho người nước ngoài có mục đích lưu trú tại Ba Lan là:

- thực hiện chức năng trong Ban quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần mà người nước ngoài có sở hữu cổ phiếu hoặc cổ phần hoặc

- quản lý các công việc của một công ty hợp danh hữu hạn hoặc một công ty hợp danh cổ phần hữu hạn bởi một thành viên hợp danh hoặc

- hoạt động với tư cách người có ủy quyền.

 

CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT

 Trong trường hợp xin phép cư trú tạm thời với mục đích hoạt động kinh doanh, ngoài các giấy tờ cơ bản nêu tại tab CƯ TRÚ TẠM THỜI - THÔNG TIN CHUNG, người nước ngoài còn phải nộp thêm:


- các tài liệu chứng nhận có sở hữu một nguồn thu nhập ổn định và thường xuyên đủ để trang trải chi phí duy trì bản thân và các thành viên phụ thuộc trong gia đình (ví dụ: hợp đồng lao động, hợp đồng luật dân sự);

- các tài liệu chứng nhận có bảo hiểm y tế hoặc có công ty bảo hiểm trang trải chi phí điều trị trên lãnh thổ Ba Lan (ví dụ: bản in từ ZUS - ZUS RCA trong 3 tháng gần nhất cùng với thông tin và xác nhận đã gửi đi);

- giấy tờ chứng nhận thực tế sống ở Ba Lan. Những tài liệu đó có thể là, ví dụ, hợp đồng thuê nhà, giấy chứng nhận đã đăng ký hộ khẩu hoặc đặt phòng khách sạn.

- bản khai quyết toán thuế, ví dụ như tờ khai thuế thu nhập cá nhân PIT nộp cho cơ quan thuế;

- giấy chứng nhận không nợ thuế.

Ngoài ra, cần được cung cấp thêm các tài liệu liên quan đến hoạt động kinh tế đã tiến hành (danh sách ví dụ):

- hợp đồng công ty;

- giấy chứng nhận công ty không nợ thuế;

- bản cân đối kế toán của công ty cùng với tài khoản lãi và lỗ hiện tại;

- bảng câu hỏi về hoạt động kinh doanh đang tiến hành;

- các chứng từ xác nhận đoạt được thu nhập trong năm tính thuế trước khi nộp hồ sơ, không thấp hơn mười hai lần mức thù lao bình quân hàng tháng tại ngày nộp hồ sơ, ví dụ: bản khai thuế thu nhập doanh nhân CIT 8 của công ty cho năm trước có bằng chứng là đã nộp cho cơ quan thuế, chứng từ kế toán xác nhận kết quả tài chính hiện tại của công ty

hoặc

- tài liệu xác nhận có tuyển dụng theo hợp đồng lao động vô thời hạn và toàn thời gian trong thời gian ngắn nhất là cả năm trước khi nộp hồ sơ ít nhất hai nhân viên là công dân Ba Lan hoặc người nước ngoài được đề cập trong điều 87 khoản 1 điểm 1-9 của Đạo luật về khuyến mãi lao động và thể chế thị trường lao động

hoặc

- các tài liệu xác nhận việc có sở hữu tài chính cho phép thực hiện các điều kiện nêu trên trong tương lai hoặc các tài liệu xác nhận việc tiến hành các hoạt động cho phép đáp ứng các điều kiện này trong tương lai, đặc biệt là đóng góp vào tăng trưởng đầu tư, chuyển giao công nghệ, đưa vào các đổi mới có lợi hoặc tạo ra việc làm (bao gồm, ví dụ: kế hoạch kinh doanh , những hóa đơn liên quan đến hoạt động đã tiến hành, ví dụ: mua và bán, hợp đồng với khách hàng, giấy chứng nhận về số lượng nhân viên, v.v.).

 

Chú ý! Danh sách trên không thể được coi là đầy đủ. Bộ hồ sơ cần thiết để xin giấy phép cư trú tạm thời cho mục đích tiến hành hoạt động kinh doanh có thể khác nhau do hoàn cảnh của người nước ngoài và ủy ban, nơi người nước ngoài xin giấy phép tạm trú.

 

Thông tin thêm về việc thực hiện hoạt động kinh doanh của người nước ngoài ở Ba Lan có sẵn trong tab HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.

Đánh giá chúng tôi

Thêm phản hồi
Please add 2 and 3.