+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN ĐƯỢC ĐĂNG

GIẤY PHÉP CƯ TRÚ TẠM THỜI CHO MỤC ĐÍCH LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI DO CHỦ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỬ BIỆT PHÁI ĐẾN LÃNH THỔ CỘNG HÒA BA LAN

Giấy phép cư trú tạm thời với mục đích thực hiện công việc của người nước ngoài do chủ sử dụng lao động nước ngoài cử biệt phái đến Ba Lan được cấp cho người nước ngoài, nếu:

  1. Có giấy phép lao động được cấp cho mục đích thực hiện công việc của người lao động biệt phái (giấy phép lao động loại C, D hoặc E);
  2. Có bảo hiểm y tế;
  3. Có nguồn thu nhập ổn định, thường xuyên đủ trang trải cuộc sống cho bản thân và các thành viên trong gia đình phụ thuộc;
  4. Có một chỗ ở đảm bảo tại Ba Lan (các tài liệu xác nhận điều này có thể là, ví dụ, hợp đồng thuê nhà, chứng nhận đăng ký hộ khẩu hoặc đặt phòng khách sạn);
  5. Nộp kèm theo thư biệt phái nêu rõ thời hạn biệt phái và số tiền thù lao;
  6. Có giấy chứng nhận không nợ thuế.
  7. Nộp bản khai quyết toán thuế, ví dụ như tờ khai thuế thu nhập cá nhân PIT nộp cho cơ quan thuế; 

Chú ý! Giấy phép cư trú tạm thời cho mục đích thực hiện công việc của người nước ngoài được chủ sử dụng lao động nước ngoài cử biệt phái đến Ba Lan được cấp trong thời hạn của giấy phép lao động (không quá 3 năm).

Đánh giá chúng tôi

Please add 3 and 9.