+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

Thông tin quan trọng

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy w

GIẤY PHÉP THƯỜNG TRÚ TẠM THỜI VÀ THƯỜNG TRÚ

GIẤY PHÉP CƯ TRÚ TẠM THỜI

Giấy phép cư trú tạm thời cho các thành viên gia đình của công dân Ba Lan được cấp  cho:

- người nước ngoài là vợ hoặc chồng của công dân đó;
- con chưa thành niên của vợ hoặc chồng của công dân Ba Lan có giấy phép cư trú tạm thời cho thành viên gia đình của công dân Ba Lan hoặc giấy phép cư trú cố định được cấp liên quan đến việc kết hôn với công dân đó.

Chú ý! Giấy phép tiếp theo thuộc loại này sẽ được cấp cho người nước ngoài nêu trên (một lần với thời gian không quá 3 năm) trong trường hợp:

- ly hôn hoặc ly thân khi nó được biện minh bởi lợi ích quan trọng của người đó, hoặc

- góa bụa, hoặc

- cha hoặc mẹ của trẻ vị thành niên chết khi nó được biện minh bởi lợi ích quan trọng của trẻ.

 

Giấy phép cũng được cấp trong trường hợp nếu người nước ngoài là:

- con của công dân Ba Lan hay vợ hoặc chồng của người đó, dưới 21 tuổi hoặc đang là người phụ thuộc vào công dân Ba Lan hay vợ hoặc chồng của người đó, hoặc

- cha, mẹ của công dân Ba Lan hoặc vợ, chồng của người đó đang phụ thuộc vào công dân Ba Lan hoặc vợ, chồng của người đó, nếu công dân Ba Lan cư trú trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan và thường xuyên di chuyển từ lãnh thổ này sang lãnh thổ của một Quốc gia thành viên khác của Liên minh Châu Âu để làm việc trên lãnh thổ của quốc gia đó, và việc không có giấy phép đó giấy phép sẽ ngăn cản công dân đó thực hiện sự di chuyển tự do của nhân viên.

 

Trong trường hợp nêu trên, giấy phép cư trú tạm thời được cấp có thời hạn đến 1 năm.

 

Chú ý! Giấy phép này cũng có thể được cấp cho các thành viên gia đình khác của công dân Cộng hòa Ba Lan, nếu họ đang lưu trú ở Ba Lan:

- do phụ thuộc tài chính vào công dân đó hoặc sống cùng với công dân đó trong một nhà tại quốc gia mà người nước ngoài đến, hoặc

- vì lý do sức khỏe nghiêm trọng cần sự chăm sóc cá nhân của công dân đó.

Việc nộp đơn cũng có thể thực hiện được trong trường hợp những người sống cuộc sống gia đình theo ý nghĩa của Công ước Bảo vệ Nhân quyền và Tự do Cơ bản với một công dân Ba Lan cư trú tại Cộng hòa Ba Lan và họ cùng cư trú với công dân đó trên lãnh thổ này.

 

NHỮNG GIẤY TỜ CẦN THIẾT

Trong trường hợp xin giấy phép cư trú tạm thời cho các thành viên gia đình của công dân Ba Lan (vợ hoặc chồng), ngoài các giấy tờ cơ bản nêu trong tab CƯ TRÚ TẠM THỜI - THÔNG TIN CHUNG, người nước ngoài còn phải nộp thêm:

 

  • - trong trường hợp vợ hoặc chồng:

- abản sao giấy chứng nhận kết hôn hiện tại (được cấp không quá 3 tháng trước khi nộp hồ sơ);

- bản sao chứng minh thư của vợ hoặc chồng (bản chính để đối chiếu);

- các tài liệu xác nhận việc sống chung và điều hành một hộ gia đình chung, bao gồm ảnh, hợp đồng thuê nhà chung hoặc chứng thư quyền sở hữu nhà, căn hộ chung;

  • - trong trường hợp con trẻ:

- giấy khai sinh của trẻ;

- giấy tờ xác nhận rằng cha hoặc mẹ, người đã kết hôn với công dân Ba Lan có giấy phép cư trú tạm thời hoặc cố định.

Người nước ngoài là thành viên gia đình của công dân Ba Lan (vợ hoặc chồng, con chưa thành niên của vợ hoặc chồng công dân Ba Lan) không phải xuất trình khi xin giấy phép cư trú tạm thời, bảo hiểm y tế, cũng như nguồn thu nhập ổn định và thường xuyên hoặc chỗ ở bảo đảm tại Ba Lan. Các giấy tờ này cũng không phải được xuất trình bởi công dân Ba Lan mà người nước ngoài đang sống cùng tại Ba Lan.

Chú ý! Danh sách trên không thể được coi là đầy đủ. Bộ giấy tờ cần thiết để xin giấy phép tạm trú cho các thành viên trong gia đình của công dân Cộng hòa Ba Lan có thể khác nhau do hoàn cảnh của người nước ngoài và ủy ban nơi người nước ngoài xin giấy phép tạm trú.

 

TỪ CHỐI CẤP GIẤY PHÉP  

Ngoài những lý do cơ bản để từ chối cấp giấy phép cư trú tạm thời, Tỉnh trưởng sẽ từ chối cấp giấy phép trong trường hợp người nước ngoài đang còn kết hôn với công dân Cộng hòa Ba Lan, khi cuộc hôn nhân đã được dựng lên để lách các quy định.

Chú ý! Trong thủ tục cấp giấy phép cư trú tạm thời, cơ quan tiến hành các thủ tục tố tụng này có nghĩa vụ xác định xem cuộc hôn nhân đã được tiến hành để lách các quy định hay không. Trong trường hợp cần xem xét kỹ hoặc làm rõ những chứng cứ mà cơ quan có thẩm quyền trong vụ việc nắm giữ trong quá trình thủ tục thì người nước ngoài có thể được yêu cầu cung cấp thêm tài liệu hoặc đến nộp các lời khai xác nhận các tình tiết nêu trong đơn.

 

GIẤY PHÉP CƯ TRÚ CỐ ĐỊNH

Giấy phép này có thể được cấp cho người nước ngoài, nếu:


- vẫn còn trong một cuộc hôn nhân được pháp luật của Cộng hòa Ba Lan công nhận với một công dân Ba Lan ít nhất 3 năm trước ngày người đó nộp đơn xin giấy phép cư trú cố định

- ngay trước khi nộp đơn này, người đó đã liên tục ở trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan trong thời gian ít nhất 2 năm trên cơ sở giấy phép cư trú tạm thời được cấp liên quan đến việc kết hôn với công dân Ba Lan hoặc liên quan đến việc có được quy chế tị nạn, bảo hộ bổ sung hoặc giấy phép đòng ý cho cư trú vì lý do nhân đạo.

Chú ý! Giấy phép cư trú cố định có thể bị thu hồi nếu người nước ngoài ly hôn trong vòng 2 năm kể từ ngày người đó được cấp giấy phép cư trú cố định.

Thông tin chi tiết về giấy phép cư trú cố định có trong tab CƯ TRÚ CỐ ĐỊNH.

 

KHẢ NĂNG LÀM VIỆC

 

Người nước ngoài có giấy phép cư trú cố định được quyền làm việc trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan mà không cần phải có giấy phép lao động.

Người nước ngoài đang ở trong cuộc hôn nhân với công dân Cộng hòa Ba Lan và có quyết định tạm trú hợp lệ được cấp do cuộc hôn nhân đó cũng có thể làm việc mà không cần xin giấy phép lao động.

Trong cả hai trường hợp này, trong thẻ cư trú có ghi chú thích "tiếp cận thị trường lao động".

Đánh giá chúng tôi

Thêm phản hồi
Please add 9 and 3.