+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

ĐÁNH BÓNG RỄ - THÔNG TIN CƠ BẢN

AI ĐƯỢC COI LÀ NGƯỜI GỐC BA LAN?

Người gốc Ba Lan là người tuyên bố là người dân tộc Ba Lan và đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 1. Có ít nhất một trong số cha mẹ hoặc ông bà hoặc cả hai ông bà cố là người dân tộc Ba Lan;
 2. Thể hiện được sự liên quan của họ với bản chất Ba Lan, đặc biệt bằng cách chăm sóc giọng nói Ba Lan, các truyền thống và phong tục Ba Lan..

Điều kiện nêu tại điểm 1 coi là được đáp ứng nếu ít nhất một trong số cha mẹ hoặc ông bà hoặc cả hai ông bà cố của người nộp đơn đã xác nhận họ thuộc Dân tộc Ba Lan, cụ thể là chăm sóc các truyền thống và phong tục của Ba Lan..

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỢP PHÁP HÓA VIỆC LƯU TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI GỐC BA LAN?

Người nước ngoài gốc Ba Lan có thể hợp pháp hóa việc lưu trú tại Ba Lan bằng cách:

 1. Xin Thẻ Người Ba Lan trên cơ sở gốc Ba Lan;
 2. Xin giấy phép cư trú cố định trên cơ sở gốc Ba Lan;;
 3. Xin giấy phép cư trú cố định trên cơ sở Thẻ Người Ba Lan hợp lệ.Thẻ Người Ba Lan không có nghĩa là cấp cho người nước ngoài quốc tịch Ba Lan, cấp quyền định cư ở Ba Lan, hoặc quyền đi qua biên giới Ba Lan mà không cần thị thực. Trên cơ sở Thẻ Người Ba Lan, người nước ngoài có thể nhận được thị thực cư trú dài hạn miễn phí, cho phép qua lại biên giới Ba Lan nhiều lần.

Về thủ tục xin Thẻ Người Ba Lan dựa trên nguồn gốc Ba Lan có thể đọc tại đây: http://www.migrant.info.pl/karta_polaka.html

Người có nguồn gốc Ba Lan đã được xác nhận có thể định cư ở Ba Lan vĩnh viễn - điều này có nghĩa là người đó có thể nộp đơn xin giấy phép cư trú cố định. Trong trường hợp xin giấy phép cư trú cố định trên cơ sở người gốc Ba Lan, người đó nên xuất trình thêm các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Ba Lan. Có thể đọc về các tài liệu đó bên dưới đây. Để xác minh nguồn gốc Ba Lan, người nước ngoài có thể được mời phỏng vấn tại Văn phòng Tỉnh, tại đây trong cuộc phỏng vấn, đại diện của Văn phòng có thể đưa ra nhiều câu hỏi khác nhau để xác nhận sự liên quan của người nước ngoài với bản chất Ba Lan. Thông tin thêm về hình thức phỏng vấn này có sẵn bên dưới đây.

 

NHỮNG GIẤY TỜ NÀO XÁC NHẬN NGUỒN GỐC BA LAN?

Các tài liệu và bằng chứng xác nhận nguồn gốc Ba Lan có thể là:

- giấy tờ tùy thân Ba Lan;

- hồ sơ hộ tịch hoặc bản sao của chúng;

- hồ sơ rửa tội;

- các giấy tờ từ trường học;

- các tài liệu xác nhận sự liên quan với bản chất Ba Lan;

- tài liệu xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong các quân chủng Ba Lan;

- các tài liệu xác nhận thực tế bị trục xuất hoặc bỏ tù có mục ghi về nguồn gốc Ba Lan;

- các tài liệu về việc phục hồi một người bị trục xuất có mục ghi về nguồn gốc Ba Lan của người này;

- chứng minh thư nước ngoài có thông tin về dân tộc Ba Lan của chủ sở hữu;

- giấy chứng nhận của tổ chức cộng đồng Ba Lan xác nhận có tham gia tích cực vào các hoạt động vì lợi ích ngôn ngữ và văn hóa Ba Lan hoặc dân tộc thiểu số Ba Lan;

- quyết định cuối cùng về nguồn gốc Ba Lan được ban hành theo các quy định của đạo luật về tái hồi hương, v.v.

 

NỘP ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP CƯ TRÚ CỐ ĐỊNH - PHỎNG VẤN ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI ỦY BAN NHƯ THẾ NÀO ĐỂ XÁC NHẬN SỰ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VỚI BẢN CHẤT BA LAN?

Trong quá trình tiến hành thủ tục cấp giấy phép cư trú cố định trên cơ sở người gốc Ba Lan, người nước ngoài có thể được yêu cầu trực tiếp đến Văn phòng Tỉnh cho mục đích làm rõ các trường hợp thiết yếu cần thiết để đưa ra quyết định cấp giấy phép cư trú cố định. Cuộc phỏng vấn tại Văn phòng Tỉnh bằng tiếng Ba Lan và có thể kéo dài khoảng 60 phút.

Các câu hỏi ví dụ có thể hỏi người nước ngoài trong cuộc phỏng vấn như vậy:

 1. Ai trong gia đình Ông/Bà là người Ba Lan?
 2. Truyền thống/phong tục nào gắn liền với điều đó?
 3. Lễ Giáng sinh ở Ba Lan được tổ chức khi nào? Những món ăn truyền thống của ngày lễ này là gì?
 4. Trận Grunwald diễn ra khi nào? Ai đã tham gia vào trận chiến này?
 5. Con cừu được nướng bằng bột gì ở lễ Phục sinh?
 6. Ai là người sáng lập thành phố Krakow?
 7. Thứ Năm Béo là gì?
 8. Ngày lễ Độc lập ở Ba Lan được tổ chức khi nào?
 9. Smingus dyngus là gì?
 10. Những thành phố nào đã từng là thủ đô của Ba Lan?
 11. Trên Quốc huy Ba Lan có cái gì?
 12. Quốc kỳ Ba Lan trông như thế nào?
 13. John Paul II là ai?
 14. Adam Mickiewicz là ai?
 15. Lech Wałęsa là ai?
 16. Quốc ca Ba Lan gồm những lời nào?
 17. Tướng Dąbrowski được nhắc đến trong bài quốc ca là ai?
 18. Hiến pháp được thông qua ở Ba Lan vào năm nào?
 19. Những ngày lễ nào ở Ba Lan là những ngày nghỉ?
 20. Ai trong số những người Ba Lan nhận giải thưởng Nobel?
 21. Tại sao Ông/Bà nộp đơn xin giấy phép cư trú cố định?

Trong cuộc phỏng vấn, nhân viên nhà nước ghi chép các câu trả lời của người nước ngoài và sau khi phỏng vấn, trình bày chúng cho người nước ngoài. Người nước ngoài nên đọc kỹ biên bản và nếu đồng ý với nội dung của nó, cần phải ký vào biên bản.

 

CÁC GIẤY TỜ XÁC NHẬN NGUỒN GỐC BA LAN CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC Ở ĐÂU?

Các tài liệu xác nhận nguồn gốc Ba Lan có thể được lấy từ các kho lưu trữ tài liệu sau::

 

1) Kho lưu trữ Chính Các hồ sơ Lịch sử ở Vác-sa-va

Warszawa, phố Długa 7

Tổng đài: 22 831 54 91 lub 22 635 45 32 (33)

e-mail:sekretariat@agad.gov.pl

http://www.agad.archiwa.gov.pl

 

2) Lưu trữ Nhà nước ở Białystok

Białystok, ul. Rynek Kościuszki 4,

Điện thoại +48 85 743 56 03

www.bialystok.ap.gov.pl

sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl

 

3)  Kho lưu trữ của Văn phòng Đăng ký Hộ tịch ở Łódź

(lưu trữ hồ sơ hộ tịch được phục dựng trong các thủ tục tố tụng tòa án trong những năm 1947-1952)

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 100, Łódź,

tel. +42 638 53 03

 

4) Văn khố của Nhà thờ

Danh sách các Văn khố của Nhà thờ có tại đây: www.agad.archiwa.gov.pl

Các tài liệu xác nhận nguồn gốc Ba Lan cũng có thể được lấy tại các cơ quan lưu trữ thích hợp hoặc các cơ quan nhà nước ở nước xuất xứ của người nước ngoài.

Việc chuẩn bị cho chuyến thăm, có thể là kho lưu trữ của nhà nước hoặc nhà thờ, nên bắt đầu bằng việc thu thập tất cả thông tin và tài liệu có sẵn. Tất cả các bản trích lục, bản trích yếu và bản sao mà có sở hữu đều quan trọng - ngay cả khi chúng bị hỏng, khó đọc hoặc thậm chí không thể hiểu được. Với sự trợ giúp của chuyên viên lưu trữ, có thể cố gắng khôi phục chúng và lấy thông tin từ chúng để giúp bắt đầu tìm kiếm. Danh sách các nguồn khác nhau cho phép nghiên cứu phả hệ có trên trang webhttp://www.archiwa.gov.pl/ trong chương "Gia phả" (trang web có sẵn bằng tiếng Ba Lan và tiếng Anh).

 

Đánh giá chúng tôi

Please add 5 and 3.