+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

ĐĂNG KÝ LƯU TRÚ VÀ QUYỀN CƯ TRÚ CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG DÂN EU

Công dân EU (công dân EU ở đây cũng nên được hiểu là công dân của các nước EEA và Liên bang Thụy Sĩ) có thể ở lại Ba Lan tối đa 3 tháng mà không cần đăng ký lưu trú. Trong thời gian này, người đó phải có giấy tờ hợp lệ xác nhận danh tính và quốc tịch của mình (ví dụ: hộ chiếu).

Nếu thời gian lưu trú trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan kéo dài hơn 3 tháng, công dân EU có nghĩa vụ đăng ký lưu trú.

Đơn đăng ký lưu trú được trực tiếp nộp đến Tỉnh trưởng có thẩm quyền theo nơi lưu trú, không muộn hơn ngày tiếp theo sau khi hết thời hạn 3 tháng tính từ ngày nhập cảnh vào lãnh thổ Ba Lan.

Chú ý! Thời hạn nói trên (3 tháng) không áp dụng đối với công dân EU nhập cảnh vào lãnh thổ Ba Lan để tìm việc làm, trong trường hợp của người đó thì thời hạn này là không quá 6 tháng, trừ khi sau thời hạn này người đó chứng minh được rằng vẫn đang tích cực tiếp tục tìm việc và có thực sự khả năng được tuyển dụng.

Công dân EU có quyền cư trú trong thời gian dài hơn 3 tháng, nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- là một nhân viên hoặc một người tự kinh doanh trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan;

- Có đủ nguồn tài chính để chi phí sinh hoạt cho bản thân và các thành viên gia đình trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan, để không tạo thành gánh nặng cho trợ cấp xã hội và có bảo hiểm y tế đầy đủ;

- đang học đại học hoặc đang học nghề tại Ba Lan và có đủ nguồn tài chính để nuôi sống bản thân và các thành viên trong gia đình trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan, để không trở thành gánh nặng cho trợ cấp xã hội và có bảo hiểm y tế đầy đủ;

- là vợ, chồng của công dân Ba Lan.

Chú ý! Thủ tục miễn phí và giấy chứng nhận được cấp không thời hạn.

Sau 5 năm lưu trú không gián đoạn trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan, công dân EU có được quyền cư trú cố định.

Thời gian lưu trú trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan được coi là không bị gián đoạn nếu tổng thời gian gián đoạn lưu trú trong đó không quá 6 tháng trong một năm. Việc lưu trú trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan không bị gián đoạn khi rời khỏi lãnh thổ này trong thời gian dài hơn 6 tháng do:

- thực hiện nghĩa vụ quân sự, hoặc

- hoàn cảnh cá nhân quan trọng, cụ thể là mang thai, sinh con, ốm đau, học tập, học nghề, biệt phái, yêu cầu phải ở ngoài lãnh thổ này, với điều kiện thời gian này không quá 12 tháng liên tục.

Đơn đăng ký cư trú và quyền cư trú cố định tại đây: https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/formularze-wnioskow/

Đánh giá chúng tôi

Please calculate 7 plus 2.