+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

CÔNG NHẬN VĂN BẰNG

Công nhận VĂN bằng

Công nhận văn bằng là thủ tục công nhận bằng tốt nghiệp đại học do một trường đại học ở một quốc gia khác cấp.

Các văn bằng đạt được tại các quốc gia mà Ba Lan chưa ký kết các hiệp ước hai chiều về việc công nhận giáo dục ở nước ngoài tương đương với giáo dục đạt được ở Ba Lan, bắt buộc phải làm thủ tục công nhân văn bằng

Thủ tục công nhận văn bằng

Quy trình công nhận văn bằng được thực hiện bởi các trường đại học có quyền trao danh hiệu tiến sĩ trong một lĩnh vực nhất định. Từ năm 2021, thủ tục công nhận văn bằng sẽ được tiến hành bởi trường đại học có hạng mục nghiên cứu A +, A hoặc B + trong chuyên ngành liên quan đến đơn.

Để được công nhận văn bằng, bộ hồ sơ cần được nộp cho khoa hoặc hội đồng khoa học. Hồ sợ phải được kèm theo

  • bản chính và bản sao bằng tốt nghiệp được cấp ở nước ngoài, mà người nước ngoài đang xin công nhận;
  • bản sao của giấy chứng nhận của trường học hoặc giấy chứng nhận kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông, mà trên cơ sở đó đã được nhận vào trường đại học được kết thúc với bằng tốt nghiệp;
  • các tài liệu cho phép đánh giá quá trình học đại học, kết quả học tập đạt được và thời gian theo học của đại học. Trường đại học tiến hành công nhận văn bằng có thể yêu cầu bản dịch của các tài liệu trên..

Trường đại học tiến hành công nhận văn bằng so sánh chương trình học, kết quả học tập thu được và trình độ chuyên môn, thời gian thực tập và thời gian đại học với chương trình đại học, kết quả học tập đạt được và quyền nghề nghiệp, thời gian thực tập đã thực hiện và thời gian của các chương trình đại học tương tự được thực hiện tại trường đại học này. Nếu phát hiện ra bất kỳ sự khác biệt nào, trường đại học tiến hành công nhận văn bằng có thể buộc người nộp hồ sơ phải vượt qua các kỳ kiểm tra cụ thể hoặc trải qua thời gian thực tập, nêu rõ các điều kiện và ngày thực hiện các việc đó.

Thủ tục công nhận văn bằng phải được hoàn thành trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp tất cả các tài liệu cần thiết hoặc một tháng sau khi hoàn thành các buổi học yêu cầu và vượt qua các kỳ thi.

Nếu hội đồng bác đơn thì người đề nghị công nhận văn bằng có quyền khiếu nại lên Hiệu trưởng. Thời hạn nộp đơn khiếu nại không được xác định rõ ràng

Nếu trường đại học quyết định công nhận văn bằng, người nộp đơn sẽ nhận được chứng chỉ xác nhận sự tương đương của văn bằng đạt được ở nước ngoài với bằng tốt nghiệp ở Ba Lan. Chứng chỉ này phải được xuất trình cùng với bản gốc của văn bằng tốt nghiệp ở nước ngoài.

Chú ý: thủ tục công nhận văn bằng trên thực tế có thể trở nên rắc rối, phức tạp và tốn kém. Ví dụ, trường đại học có thể yêu cầu bản dịch luận văn thạc sĩ (hoặc luận án tiến sĩ) sang tiếng Ba Lan. Trong thực tế, quá trình công nhận bằng tốt nghiệp có thể mất hơn một năm. Cũng có thể có vấn đề với việc hoàn thành các kỳ thực tập bắt buộc, ví dụ như trong ngành y tá không được trả lương và kéo dài một năm.

Hơn nữa, một số danh hiệu đạt được ở nước ngoài không thể được công nhận văn bằng. Ví dụ, các chương trình đại học thạc sĩ một năm không được coi là đại học thạc sĩ chính thức vì thời gian học ngắn.

Lệ phí

Mức phí tối đa là 50% lương của giáo sư. Trường đại học xác định các điều kiện và thủ tục miễn phí.

Tai đây https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach

Bạn sẽ tìm thấy thông tin về khả năng công nhận văn bằng nước ngoài.

 

Đánh giá chúng tôi

Please calculate 4 plus 6.