+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

Thông tin quan trọng

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy w

CẤP TƯ CÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC

Tư cách người tìm việc có thể được nhận bởi một người là:

 1. công dân của:
  • a) quốc gia thành viên Liên minh Châu Âuj,
  • b) quốc gia thuộc Khu vực kinh tế Châu Âu không thuộc Liên minh Châu Âu,
  • c) quốc gia không phải là thành viên của hiệp định về Khu vực Kinh tế Châu Âu, mà người đó có thể thực hiện quyền tự do đi lại của con người trên cơ sở các hiệp định mà các quốc gia này ký kết với Cộng đồng Châu Âu và các Quốc gia thành viên (tức là công dân của Iceland, Liechtenstein, Na Uy hoặc Thụy Sĩ),
 2. người nước ngoài:
  • a) có tư cách là người tị nạn ở Cộng hòa Ba Lan,
  • b) có giấy phép cư trú cố định tại Cộng hòa Ba Lan,
  • c) có giấy phép cư trú dài hạn của cư dân Liên minh Châu Âu tại Cộng hòa Ba Lan,
  • d) có giấy phép cư trú tạm thời tại Cộng hòa Ba Lan được cấp liên quan đến các trường hợp được đề cập trong điều 127 hoặc điều 186 khoản 1 điểm 3 của Đạo luật về người nước ngoài ra ngày 12 tháng 12 năm 2013 (Công báo năm 2018, mục 2094, 2399),
  • e) có giấy phép cư trú tạm thời tại Cộng hòa Ba Lan được cấp liên quan đến các trường hợp được đề cập trong điều 144, điều 151 khoản 1, điều 151b khoản 1, điều 159 khoản 1, điều 160, điều 161, điều 161b khoản 1, điều 176, điều 186 khoản 1 điểm 1, 2, 4, 5 và 7 hoặc điều 187 của Đạo luật về người nước ngoài  ra ngày 12 tháng 12 năm 2013 (Công báo năm 2018, mục 2094, 2399) hoặc có thị thực quốc gia với mục đích học đại học bậc một, học đại học bậc hai hoặc học thạc sĩ hoặc giáo dục tại trường tiến sĩ với chú thích "sinh viên" hoặc thị thực quốc gia cho mục đích nghiên cứu hoặc phát triển công trình,
  • f) có giấy phép cư trú tạm thời được đề cập trong điều 114 khoản 1 hoặc 1a hoặc điều 126 khoản 1 của Đạo luật về người nước ngoài ra ngày 12 tháng 12 năm 2013 (Công báo năm 2018, mục 2094, 2399), hoặc thị thực được cấp cho mục đích thực hiện công việc trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan,
  • g) có tại Cộng hòa Ba Lan thị thực được cấp cho mục đích được đề cập trong điều 60 khoản 1 điểm 5a của Đạo luật về người nước ngoài ra ngày 12 tháng 12 năm 2013 (Công báo năm 2018, mục 2094, 2399), hoặc giấy phép cư trú tạm thời được đề cập trong điều 185a của Đạo luật về người nước ngoài  ra ngày 12 tháng 12 năm 2013 (Công báo năm 2018, mục 2094, 2399), hoặc cư trú trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan theo chế độ miễn thị thực liên quan đến đơn đề nghị nhập vào sổ đăng ký đơn được nêu trong điều 88p khoản 1 điểm 1,,
  • h) có giấy phép đồng ý cho lưu trú tại Cộng hòa Ba Lan vì lý do nhân đạo hoặc giấy phép đồng ý châm chước lưu trú,
  • i) đang được hưởng sự bảo hộ tạm thời ở Cộng hòa Ba Lan,
  • j) đang xin được cấp tại Cộng hòa Ba Lan bảo hộ quốc tế và người vợ, chồng thay mặt cho người mà người ấy đang nộp đơn xin bảo hộ quốc tế, người có giấy chứng nhận được cấp theo điều 35 của Đạo luật ngày 13 tháng 6 năm 2003 về việc cấp bảo hộ cho người nước ngoài trong lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan (Công báo năm 2019, mục 1666, đã được sửa đổi),
  • k) người đã được cấp bảo hộ bổ sung tại Cộng hòa Ba Lan;
  • l) là thành viên gia đình của công dân Ba Lan;
 3. người nước ngoài đi cùng trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan với người nước ngoài là công dân của:
 • a) quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu,
 • b) quôc gia thuộc Khu vực kinh tế Châu Âu không thuộc Liên minh Châu Âu,
 • c) quốc gia không phải là thành viên của hiệp định về Khu vực Kinh tế Châu Âu, mà người đó có thể thực hiện quyền tự do đi lại của con người trên cơ sở các hiệp định mà các quốc gia này ký kết với Cộng đồng Châu Âu và các Quốc gia thành viên (tức là công dân của Iceland, Liechtenstein, Na Uy hoặc Thụy Sĩ),

- với tư cách là thành viên trong gia đình theo nghĩa của điều 2 điểm 4 của Đạo luật ra ngày 14 tháng 7 năm 2006 về việc nhập cảnh vào lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan, cư trú và rời khỏi lãnh thổ này của công dân của các Quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu và các thành viên gia đình của họ (Công báo năm 2019, mục 293);

Đăng ký với tư cách là người thất nghiệp hoặc người tìm việc thông qua trang web praca.gov.pl. hoặc tại phòng lao động địa phương.

Để làm điều này, cần phải thiết lập một tài khoản người dùng trên nền tảng praca.gov.pl và thiết lập một chữ lý điện tử profil zaufany.

Đánh giá chúng tôi

Thêm phản hồi
Please calculate 1 plus 2.