+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

BUÔN BÁN LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

Các tình huống đặc tính đối với lao động cưỡng bức sau đây có thể hữu ích trong việc xác định thế nào là buôn bán người để lao động cưỡng bức:

- người sử dụng lao động hoặc người tuyển dụng sử dụng các hành vi không công bằng hoặc ép buộc,

- sử dụng bạo lực thể chất hoặc tinh thần đối với nhân viên;

- tước quyền tự do, kiểm soát hoặc hạn chế khả năng đi lại của người lao động,

- làm việc không được trả thù lao,

- làm việc mà không có hợp đồng lao động,

- điều kiện sống và xã hội kém,

- làm việc vì nợ,

- bắt buộc phải làm việc vượt quá tiêu chuẩn cho phép một cách đáng kể,

- thu các giấy tờ của nhân viên (ví dụ hộ chiếu)

Nếu người nước ngoài được tuyển dụng tại Ba Lan mà không có thông tin chi tiết về các điều kiện làm việc hoặc nếu những điều kiện này khác với những điều kiện được trình bày với người đó khi tuyển dụng và kết quả là người này bị chủ sử dụng lao động lợi dụng, thì có khả năng người đó là nạn nhân của tội phạm buôn người để làm việc cưỡng bức.

 

Đánh giá chúng tôi

Please add 9 and 9.