close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:
Strona główna Studia w Polsce Uznawanie polskich dyplomów za granicą

Uznawanie polskich dyplomów za granicądrukuj

Polskie dyplomy są uznawane za granicą bądź to na podstawie umów międzynarodowych, bądź to – jeśli z danym krajem Polska nie zawarła takiej umowy – na podstawie obowiązujących w nim przepisów. 

Aktualny wykaz krajów, z którymi Polska podpisała umowy w sprawie uznawalności wykształcenia, można znaleźć tutaj

W wypadku pozostałych państw, z którymi Polska nie ma podpisanych umów w sprawie uznawalności wykształcenia, należy zwrócić się do ośrodków ENIC/ NARIC (European Network of Information Centres/National Academic Recognition Information Centres) w poszczególnych krajach. Ich wykaz można znaleźć tutaj

Poza możliwością uznania samego dyplomu istnieje także możliwość uznania za granicą kwalifikacji do wykonywania konkretnego zawodu. Możliwość ta ograniczona jest jednak do krajów członkowskich UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej oraz do zawodów określonych w tych krajach jako tzw. zawody regulowane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: www.gov.pl/web/nauka/uznawanie-kwalifikacji-zawodowych-1.