close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Czy informacje zawarte na stronie są przydatne?

Jakich informacji Pan/Pani poszukiwał/a?

Jesteś na:
Strona główna უმუშევრობა

უმუშევრობაdrukuj

 დროებით უმუშევრის სტატუსის მიღება

დროებით უმუშევრის სტატუსს მოიპოვებს პირი, რომელიც არის:

1

ა) ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქე,

ბ) ევროპული ეკონომიკური სივრცის წევრი ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც არ არის ევროკავშირის წევრი,

გ) იმ ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც არ არის ევროპის ეკონომიკური სივრცის შესახებ შეთანხმების მხარე, რომელსაც შეუძლია გამოიყენოს პირთა გადაადგილების თავისუფლება ამ ქვეყნების მიერ ევროკავშირთან და მის წევრ სახელმწიფოებთან დადებული ხელშეკრულებების საფუძველზე (ე.ი. ისლანდიის, ლიხტენშტეინის, ნორვეგიის ან შვეიცარიის მოქალაქე),

დ) უცხოელი, რომელსაც:

• აქვს ლტოლვილის სტატუსი პოლონეთის რესპუბლიკაში,

• აქვს მუდმივი ბინადრობის ნებართვა პოლონეთის რესპუბლიკაში,

• აქვს გრძელვადიანი რეზიდენტის ევროკავშირის ბინადრობის ნებართვა პოლონეთის რესპუბლიკაში,

• ფლობს დროებითი ბინადრობის ნებართვას პოლონეთის რესპუბლიკაში, რომელიც გაცემულია შტამპის სახით გაცემულ სამგზავრო დოკუმენტში მითითებულ გარემოებებთან დაკავშირებით 2013 წლის 12 დეკემბრის კანონი უცხოელთა შესახებ, 127-ე მუხ. ან 186-ე მუხ. ნაწ. 1 პ.3  (სამ. მაცნე 2018 წ., პოზ. 2094, 2399),

• აქვს დროებითი ბინადრობის ნებართვა, რომელის შესახებ მითითებულია უცხოელთა შესახებ 2013 წლის 12 დეკემბრის კანონის 114-ე მუხ. ნაწ. 1 ან 1a ან126-ე მუხ. ნაწ.1  (სამ. მაცნე, 2018 წ. პოზ. 2094, 2399), ან ვიზა გაცემული პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე სამუშაოს შესასრულების მიზნით და უწყვეტად იყო რეგისტრირებული პოლონეთის  რესპუბლიკის ტერიტორიაზე  მინიმუმ 6 თვის განმავლობაში როგორც დროებით უმუშევარი.

• აქვს პოლონეთის რესპუბლიკაში ბინადრობის ნებართვა ჰუმანიტარული მიზეზების გამო ან ტოლერანტული ყოფნის ნებართვა,

• სარგებლობს დროებითი დაცვის უზრუნველყოფით პოლონეთის რესპუბლიკაში,

• სარგებლობს სუბსიდიური დაცვით პოლონეთის რესპუბლიკაში;

ე) პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე უცხოელი არის თანმხლები პირი უცხოელისა, რომელიც არის:

• ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქე,

• ევროპული ეკონომიკური სივრცის წევრი ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც არ არის ევროკავშირის წევრი,

• ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც არ არის ევროპის ეკონომიკური სივრცის შესახებ შეთანხმების მონაწილე, რომელსაც შეუძლია გამოიყენოს პირთა გადაადგილების თავისუფლება ამ ქვეყნების მიერ ევროკავშირთან და მის წევრ სახელმწიფოებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების საფუძველზე (ე.ი. ისლანდიის, ლიხტენშტეინის, ნორვეგიის ან შვეიცარიის მოქალაქე),

- როგორც ოჯახის წევრი, ხელოვნების მნიშვნელობით. 2006 წლის 14 ივლისის აქტის 2 პუნქტი 4 პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე შესვლის, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მოქალაქეებისა და მათი ოჯახის წევრების მოქალაქეების რეზიდენციისა და ამ ტერიტორიიდან გამგზავრების შესახებ (2019 წლის ჟურნალების კანონი, პუნქტი 293),

 

ზ) უცხოელი, რომელმაც პოლონეთის მოქალაქის ოჯახის წევრმა მიიღო დროებითი ბინადრობის ნებართვა პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ან დროებითი ბინადრობის ნებართვის, მუდმივი ბინადრობის ნებართვის ან გრძელვადიანი ბინადრობის ევროკავშირის ბინადრობის ნებართვის შესახებ განცხადების წარდგენის შემდეგ, ცხოვრობს პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, ხელოვნება. 108 წმ. 1 პუნქტი 2 ან მუხლი. 206 პუნქტი 1 პუნქტი 2 2013 წლის 12 დეკემბრის კანონი უცხოელთა შესახებ (2018 წლის სამართლის ჟურნალი, პუნქტები 2094, 2399) ან სამგზავრო დოკუმენტში განთავსებული შტამპის საფუძველზე, რომელიც ადასტურებს გრძელვადიანი რეზიდენტის ევროკავშირის ბინადრობის ნებართვის შესახებ განცხადების წარდგენას ევროკავშირი, თუ დროებითი ბინადრობის ნებართვის, მუდმივი ბინადრობის ნებართვის ან გრძელვადიანი ბინადრობის ევროკავშირის ბინადრობის ნებართვის შესახებ განცხადების წარდგენამდე, მას აქვს დროებითი ბინადრობის ნებართვა,

და

2. პირი, რომელიც არ არის დასაქმებული და არ ასრულებს რაიმე სხვა მომგებიან საქმეს, შეუძლია და მზად არის სრულ განაკვეთზე დასაქმება მოცემულ პროფესიაში ან სამსახურში ან სხვა მომგებიან სამუშაოზე, ან თუ ის არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, შეუძლია და მზად არის დასაქმება ამის ნახევარი მაინც სამუშაო დრო, სკოლაში არ ვსწავლობთ, გარდა მოზრდილების სკოლებში ან სკოლის სასწავლო პროგრამის ფარგლებში ექსტრამალური გამოცდის ჩაბარების და მეორე კლასის ინდუსტრიის სკოლაში და საშუალო სკოლაში სწავლა, სწავლის უზრუნველყოფა სრულ განაკვეთზე ან კლასებში, ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, სადაც ის სწავლობს ნახევარ განაკვეთზე სწავლას, დარეგისტრირებულია შრომის სამსახურში, რომელიც კომპეტენტურია მუდმივი ან დროებითი რეგისტრაციის ადგილისთვის და ითხოვს სამუშაოს ან სხვა მომგებიანი სამუშაოს, თუ:

ა. არის 18 წელზე მეტი ასაკის,

ბ) არის 60 წლამდე ასაკის - თუ ის ქალია ან 65 წლისა - თუ ის არის მამაკაცი,

გ. არ აქვს ნაპოვნი უფლება ხანდაზმულობის ან ინვალიდობის პენსიაზე, სასწავლო პენსიაზე, სოციალურ პენსიაზე ან გადარჩენილ პენსიაზე სამუშაოს მინიმალური ანაზღაურების ნახევარზე მეტი, ან სამსახურის შეწყვეტის შემდეგ, სხვა მომგებიანი სამუშაო, არასასოფლო სამეურნეო საქმიანობის შეწყვეტა, თქვენ არ მიიღებთ მასწავლებლის კომპენსაციის სარგებელს. , საპენსიო წინა პენსია, საპენსიო შეღავათი, რეაბილიტაციის სარგებელი, ავადმყოფობის შეღავათი, მშობიარობის ან მშობიარობის ტოლი შემწეობა,

დ) არ აქვს ნაპოვნი უცხოელი პენსიის ან ინვალიდობის საპენსიო ორგანოს მიერ გაცემული ხანდაზმულობის ან ინვალიდობის პენსიის უფლება, მინიმუმ ყველაზე დაბალი ასაკის ან ინვალიდობის პენსიის ოდენობით, რომელიც მითითებულია 1998 წლის 17 დეკემბრის აქტში პენსიები და ინვალიდობის პენსიები სოციალური დაზღვევის ფონდიდან (2018 წლის სამართლის ჟურნალი, პუნქტი 1270, შესწორებული),

ე. არ არის სასოფლო-სამეურნეო ქონების მესაკუთრე ან დამოუკიდებელი ან შვილობილი მფლობელი, 1964 წლის 23 აპრილის აქტი - სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად (2019 წლის კანონის ჟურნალები, შეცვლილი 1145 პუნქტით), სასარგებლო ფართობით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადამეტება 2 ჰექტარზე ან თქვენ არ ექვემდებარება საპენსიო და ინვალიდობის საპენსიო დაზღვევას მეუღლედ ან ოჯახის წევრად მუდმივ სამუშაოდ ფერმაში, სადაც სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი 2 ჰექტარზე მეტია,

ვ. არ იღებს საშემოსავლო გადასახადით გადასახადით გადასახადს მოგების გადასახადით სოფლის მეურნეობის წარმოების სპეციალური დეპარტამენტებიდან, თუ ფიზიკური პირების საშემოსავლო გადასახადის დასადგენად სოფლის მეურნეობის წარმოების სპეციალური დეპარტამენტებიდან მიღებული შემოსავალი არ აღემატება ინდივიდუალურ მეურნეობებში მუშაობის საშუალო შემოსავლის ოდენობას განსაზღვრული ცენტრალური სტატისტიკის სამსახურის პრეზიდენტი სოფლის მეურნეობის გადასახადის შესახებ დებულებების საფუძველზე, ან არ ექვემდებარება საპენსიო და ინვალიდობის საპენსიო დაზღვევას ამ ფერმაში მეუღლის ან ოჯახის წევრის მუდმივი მუშაობისთვის,

ზ) არ წარუდგენია განცხადება ბიზნესის რეესტრში შესვლის შესახებ ან შესვლის შესახებ განცხადების წარდგენის შემდეგ:

- შეიტანა განცხადება ცენტრალურ რეესტრში და ინფორმაცია ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ ეკონომიკური საქმიანობის შეჩერების შესახებ და შეჩერების პერიოდი ჯერ არ გასულა, ან

- ვადა არ ამოიწურა ცენტრალური რეესტრში განაცხადში მითითებული განაცხადში მითითებული ბიზნეს საქმიანობის დაწყების დღემდე და ინფორმაცია ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ,

თ) არ არის დროებითი დაპატიმრებული პირი ან არ იხდის თავისუფლების აღკვეთას, გარდა იმ პატიმრობისა, რომელიც პატიმრობაში იმყოფება ელექტრონული ზედამხედველობის სისტემაში;

ი) არ იღებს ყოველთვიურ შემოსავალს სამუშაოს მინიმალური ანაზღაურების ნახევარზე მეტით, პროცენტის ან მიღებული სხვა შემოსავლის გამოკლებით, საბანკო ანგარიშებზე დაგროვილი ფულადი სახსრებიდან;

კ) არ იღებს მუდმივ დახმარებას სოციალური დახმარების შესახებ დებულებების საფუძველზე,

ლ. არ იღებს საოჯახო სარგებლის შესახებ დებულებებს, საექთნო სარგებელს, სპეციალური მოვლის შემწეობას ან მარტოხელა შვილების ოჯახის შემწეობას.

 

 

 

 

ზ) უცხოელი, რომელმაც პოლონეთის მოქალაქის ოჯახის წევრმა მიიღო დროებითი ბინადრობის ნებართვა პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ან დროებითი ბინადრობის ნებართვის, მუდმივი ბინადრობის ნებართვის ან გრძელვადიანი ბინადრობის ევროკავშირის ბინადრობის ნებართვის შესახებ განცხადების წარდგენის შემდეგ, ცხოვრობს პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, ხელოვნება. 108 წმ. 1 პუნქტი 2 ან მუხლი. 206 პუნქტი 1 პუნქტი 2 2013 წლის 12 დეკემბრის კანონი უცხოელთა შესახებ (2018 წლის სამართლის ჟურნალი, პუნქტები 2094, 2399) ან სამგზავრო დოკუმენტში განთავსებული შტამპის საფუძველზე, რომელიც ადასტურებს გრძელვადიანი რეზიდენტის ევროკავშირის ბინადრობის ნებართვის შესახებ განცხადების წარდგენას ევროკავშირი, თუ დროებითი ბინადრობის ნებართვის, მუდმივი ბინადრობის ნებართვის ან გრძელვადიანი ბინადრობის ევროკავშირის ბინადრობის ნებართვის შესახებ განცხადების წარდგენამდე, მას აქვს დროებითი ბინადრობის ნებართვა,

და

2. პირი, რომელიც არ არის დასაქმებული და არ ასრულებს რაიმე სხვა მომგებიან საქმეს, შეუძლია და მზად არის სრულ განაკვეთზე დასაქმება მოცემულ პროფესიაში ან სამსახურში ან სხვა მომგებიან სამუშაოზე, ან თუ ის არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, შეუძლია და მზად არის დასაქმება ამის ნახევარი მაინც სამუშაო დრო, სკოლაში არ ვსწავლობთ, გარდა მოზრდილების სკოლებში ან სკოლის სასწავლო პროგრამის ფარგლებში ექსტრამალური გამოცდის ჩაბარების და მეორე კლასის ინდუსტრიის სკოლაში და საშუალო სკოლაში სწავლა, სწავლის უზრუნველყოფა სრულ განაკვეთზე ან კლასებში, ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, სადაც ის სწავლობს ნახევარ განაკვეთზე სწავლას, დარეგისტრირებულია შრომის სამსახურში, რომელიც კომპეტენტურია მუდმივი ან დროებითი რეგისტრაციის ადგილისთვის და ითხოვს სამუშაოს ან სხვა მომგებიანი სამუშაოს, თუ:

ა. არის 18 წელზე მეტი ასაკის,

ბ) არის 60 წლამდე ასაკის - თუ ის ქალია ან 65 წლისა - თუ ის არის მამაკაცი,

გ. არ აქვს ნაპოვნი უფლება ხანდაზმულობის ან ინვალიდობის პენსიაზე, სასწავლო პენსიაზე, სოციალურ პენსიაზე ან გადარჩენილ პენსიაზე სამუშაოს მინიმალური ანაზღაურების ნახევარზე მეტი, ან სამსახურის შეწყვეტის შემდეგ, სხვა მომგებიანი სამუშაო, არასასოფლო სამეურნეო საქმიანობის შეწყვეტა, თქვენ არ მიიღებთ მასწავლებლის კომპენსაციის სარგებელს. , საპენსიო წინა პენსია, საპენსიო შეღავათი, რეაბილიტაციის სარგებელი, ავადმყოფობის შეღავათი, მშობიარობის ან მშობიარობის ტოლი შემწეობა,

დ) არ აქვს ნაპოვნი უცხოელი პენსიის ან ინვალიდობის საპენსიო ორგანოს მიერ გაცემული ხანდაზმულობის ან ინვალიდობის პენსიის უფლება, მინიმუმ ყველაზე დაბალი ასაკის ან ინვალიდობის პენსიის ოდენობით, რომელიც მითითებულია 1998 წლის 17 დეკემბრის აქტში პენსიები და ინვალიდობის პენსიები სოციალური დაზღვევის ფონდიდან (2018 წლის სამართლის ჟურნალი, პუნქტი 1270, შესწორებული),

ე. არ არის სასოფლო-სამეურნეო ქონების მესაკუთრე ან დამოუკიდებელი ან შვილობილი მფლობელი, 1964 წლის 23 აპრილის აქტი - სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად (2019 წლის კანონის ჟურნალები, შეცვლილი 1145 პუნქტით), სასარგებლო ფართობით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადამეტება 2 ჰექტარზე ან თქვენ არ ექვემდებარება საპენსიო და ინვალიდობის საპენსიო დაზღვევას მეუღლედ ან ოჯახის წევრად მუდმივ სამუშაოდ ფერმაში, სადაც სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი 2 ჰექტარზე მეტია,

ვ. არ იღებს საშემოსავლო გადასახადით გადასახადით გადასახადს მოგების გადასახადით სოფლის მეურნეობის წარმოების სპეციალური დეპარტამენტებიდან, თუ ფიზიკური პირების საშემოსავლო გადასახადის დასადგენად სოფლის მეურნეობის წარმოების სპეციალური დეპარტამენტებიდან მიღებული შემოსავალი არ აღემატება ინდივიდუალურ მეურნეობებში მუშაობის საშუალო შემოსავლის ოდენობას განსაზღვრული ცენტრალური სტატისტიკის სამსახურის პრეზიდენტი სოფლის მეურნეობის გადასახადის შესახებ დებულებების საფუძველზე, ან არ ექვემდებარება საპენსიო და ინვალიდობის საპენსიო დაზღვევას ამ ფერმაში მეუღლის ან ოჯახის წევრის მუდმივი მუშაობისთვის,

ზ) არ წარუდგენია განცხადება ბიზნესის რეესტრში შესვლის შესახებ ან შესვლის შესახებ განცხადების წარდგენის შემდეგ:

- შეიტანა განცხადება ცენტრალურ რეესტრში და ინფორმაცია ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ ეკონომიკური საქმიანობის შეჩერების შესახებ და შეჩერების პერიოდი ჯერ არ გასულა, ან

- ვადა არ ამოიწურა ცენტრალური რეესტრში განაცხადში მითითებული განაცხადში მითითებული ბიზნეს საქმიანობის დაწყების დღემდე და ინფორმაცია ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ,

თ) არ არის დროებითი დაპატიმრებული პირი ან არ იხდის თავისუფლების აღკვეთას, გარდა იმ პატიმრობისა, რომელიც პატიმრობაში იმყოფება ელექტრონული ზედამხედველობის სისტემაში;

ი) არ იღებს ყოველთვიურ შემოსავალს სამუშაოს მინიმალური ანაზღაურების ნახევარზე მეტით, პროცენტის ან მიღებული სხვა შემოსავლის გამოკლებით, საბანკო ანგარიშებზე დაგროვილი ფულადი სახსრებიდან;

კ) არ იღებს მუდმივ დახმარებას სოციალური დახმარების შესახებ დებულებების საფუძველზე,

ლ. არ იღებს საოჯახო შეღავათების შესახებ დებულებებს, საექთნო სარგებელს, სპეციალური მოვლის შემწეობას ან მარტოხელა აღზრდის ოჯახურ დახმარებას.