+48 22 490 20 44 Допомога іноземцям, які проживають у Польщі

Стажування та волонтерство

Іноземець може подати заяву про надання дозволу на тимчасове перебування, якщо метою його перебування в Польщі є проходження стажування у організатора стажування, затвердженого Міністром внутрішніх справ, або участь у програмі Європейської волонтерської служби.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ — СТАЖУВАННЯ

Крім основних документів, викладених на вкладці ТИМЧАСОВЕ ПЕРЕБУВАННЯ — ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ, іноземець також зобов'язаний подати:

- документи, що підтверджують наявність медичної страховки або підтвердження покриття страховою компанією витрат на лікування на території Польщі;

- документи, що підтверджують наявність достатньої кількості фінансових коштів для покриття витрат на проживання та повернення до країни походження або постійного проживання або на транзит до третьої держави, яка надасть дозвіл на в'їзд;

- документи, що підтверджують наявність місця проживання в Польщі. Такими документами можуть бути, наприклад, договір оренди, підтвердження реєстрації за місцем проживання або бронь готелю;

- документ, що підтверджує закінчення вищого навчального закладу впродовж 2 років, що безпосередньо передують поданню заяви про отримання дозволу, або документ, що підтверджує навчання у вищих навчальних закладах за межами Європейського Союзу;

- договір, на підставі якого іноземець проходитиме стажування;

Увага! Такий договір може бути укладено між іноземцем та організатором стажування, який є юридичною особою або підприємством без утворення юридичної особи, яке за законом може діяти як юридична особа, у якої проходить стажування, зареєстрованим на території Польщі. Організатор стажування мусить бути затверджений міністром внутрішніх справ (перелік затверджених організаторів наведено в Офіційному журналі міністра внутрішніх справ).

Договір, на підставі якого іноземець проходитиме стажування, мусить бути укладений в письмовій формі та містити:

- опис програми стажування;

- тривалість стажування;

- умови проходження та нагляду за стажуванням, зокрема визначення місця проведення стажування та призначеного стажисту опікуна;

- час, в який проходитиме стажування;

- права та обов'язки сторін (зокрема, положення про відшкодування витрат на стажування або страхування);

- спосіб підтвердження здобутих знань, практичних навичок і досвіду роботи.

 

Увага! Наведений вище перелік не може вважатися вичерпним. Пакет документів, необхідних для отримання дозволу на тимчасове перебування у зв'язку з проходженням стажування, може відрізнятися залежно від ситуації іноземця та управління, до якого іноземець звертається по отримання дозволу на тимчасове перебування.

Увага! У разі стажування дозвіл надається на період, необхідний для виконання договору, на підставі якого іноземець проходитиме стажування, на строк більше 3 місяців, але не більше ніж на 6 місяців. Подальший дозвіл може бути надано одноразово на строк, необхідний для завершення виконання договору про проходження стажування, не більше ніж на 6 місяців.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ — ВОЛОНТЕРСТВО 

Крім основних документів, викладених на вкладці ТИМЧАСОВЕ ПЕРЕБУВАННЯ — ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ, іноземець також зобов'язаний подати:

- документи, що підтверджують наявність медичної страховки або підтвердження покриття страховою компанією витрат на лікування на території Польщі;

- документи, що підтверджують наявність достатньої кількості фінансових коштів для покриття витрат на проживання та повернення до країни походження або постійного проживання або на транзит до третьої держави, яка надасть дозвіл на в'їзд;

- документи, що підтверджують наявність місця проживання в Польщі. Такими документами можуть бути, наприклад, договір оренди, підтвердження реєстрації за місцем проживання або бронь готелю;

- договір, на підставі якого іноземець буде працювати в ролі волонтера.

Увага! Договір, на підставі якого іноземець буде працювати в ролі волонтера, мусить бути укладений з організацією, в якій іноземець буде виконувати таку роботу, і містити:

- опис волонтерської роботи;

- тривалість волонтерської роботи;

- умови виконання та нагляду за волонтерською роботою;

- час виконання волонтерської роботи;

- кошти на покриття витрат на утримання та проживання іноземця та мінімальну суму грошей на кишенькові витрати, одержуваних іноземцем;

- навчання іноземця, необхідне для виконання волонтерської роботи.

 

Організація, в якій іноземець буде виконувати роботу в ролі волонтера, мусить бути затверджена міністром внутрішніх справ

Увага! У випадку волонтерської роботи дозвіл надається на строк, необхідний для виконання договору, на підставі якого іноземець має виконувати роботу в ролі волонтера, на строк більше 3 місяців, але не більше ніж на 1 рік, з можливістю подати заяву про надання подальшого дозволу.

Оцініть нас

What is the sum of 8 and 5?