+48 22 490 20 44 Допомога іноземцям, які проживають у Польщі

Карта Поляка

Карта поляка - це документ, що підтверджує приналежність іноземця до польського народу. Однак це не означає, що іноземець отримує польське громадянство, право на тимчасове або постійне проживання в Польщі чи право перетинати польський кордон без візи.

Водночас, Карта поляка надає її власнику певні права в Польщі:

- безоплатно отримати національну візу, яка дає право на багаторазовий перетин польського кордону;

- безоплатно подати заяву про надання громадянства Президентом Республіки Польща в польському консульстві;

- отримувати консульську допомогу в межах компетенції консула в ситуації, що загрожує життю або безпеці;

- легально працювати без необхідності отримання дозволу на роботу;

- вести господарську діяльність на тих самих підставах, що і польські громадяни;

- безоплатно користуватися початковою, середньою та вищою освітою на тих самий засадах, що й  польські громадяни і, водночас, претендувати на стипендії та допомогу на навчання, призначені для іноземців, які навчаються та проживають у Польщі;

- користуватися безоплатною медичною допомогою в екстрених ситуаціях на тих самих підставах, що й польські громадяни;

- користуватися 37-відсотковою знижкою на залізничні перевезення в межах Польщі;

- безоплатно відвідувати державні музеї;

- першочергово звертатися із заявою про надання фінансової допомого з польського державного бюджету або з бюджетів муніципалітетів для підтримки поляків за кордоном;

- безоплатно подати заяву на отримання дозволу на постійне проживання;

- після подання заяви на отримання дозволу на постійне проживання отримати протягом не більше 9 місяців дозвіл на проживання для себе і членів своєї найближчої сім'ї, які проживають разом з ним у Польщі.

  

ГРОШОВІ ВИПЛАТИ ДЛЯ ВЛАСНИКІВ КАРТИ ПОЛЯКА

Місце подання заяви:

Заяву на отримання грошової допомоги необхідно подати воєводі, якому було подано заяву на отримання дозволу на постійне проживання, причому перша заява на отримання грошової допомоги повинна бути подана протягом 3 місяців з дня подання заяви на отримання дозволу на постійне проживання.

Розмір допомоги:

Допомога може надаватися максимум протягом 9 місяців. Перші 3 місяці іноземець, якому призначено допомогу, отримує 50% мінімальної заробітної плати, що діє в рік подання заяви, на себе та свого чоловіка або дружину і 50% цієї суми на кожну неповнолітню дитину. При цьому до уваги беруться тільки члени сім'ї (чоловік, дружина і неповнолітні діти), які проживають разом з іноземцем на території Польщі. У період з 4-го по 9-й місяць буде виплачуватися 60% від вищезазначених сум.

Призупинення/втрата допомоги

У разі негативного рішення про надання дозволу на постійне проживання виплата допомоги призупиняється. Якщо негативне рішення стає остаточним, надана допомога втрачається (за законом - додаткового рішення не потрібно).

Зверніть увагу, що надана пільга не враховується як дохід при оформленні соціальної допомоги.

 

КОМУ МОЖЕ БУТИ ВИДАНА КАРТА ПОЛЯКА?

Карту поляка може отримати особа, яка не має польського громадянства, декларує свою приналежність до польського народу і виконує всі наведені нижче умови:

 1. Особа демонструє свій зв'язок з польськістю через хоча би базове знання польської мови, яку вважає рідною, а також знанням і культивуванням польських традицій і звичаїв;
 2. У присутності консула або воєводи, які будуть призначені окремим розпорядженням, або визначеного ними працівника особа зробить письмову заяву про свою приналежність до польського народу;
 3. Особа продемонструє, що вона або хоча б один з її батьків, дід чи баба або обоє і прадід, і прабаба належить до польського народу або пред'явить довідку від уповноваженої польської чи полоністичної організації (список організацій доступний тут - https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinjzgu4tiltwmvzc4mjygi3tk#>), що підтверджує активну участь цієї особи у діяльності на користь польської мови та культури або польської національної меншини протягом щонайменше останніх 3 років;
 4. Особа задекларує, що вона або її нащадки не репатріювалися або не були репатрійовані з території Республіки Польща або Польської Народної Республіки на підставі угод про репатріацію, укладених у 1944-1957 роках Республікою Польща або Польською Народною Республікою з Білоруською Радянською Соціалістичною Республікою, Українською Радянською Соціалістичною Республікою, Литовською Радянською Соціалістичною Республікою та Союзом Радянських Соціалістичних Республік до однієї з країн, що є учасницею цих угод.

Крім того, Карту поляка може отримати особа, походження якої було достовірно встановлено відповідно до положень Закону про репатріацію від 9 листопада 2000 р. і яка відповідає визначеним законом вимогам щодо знання польської мови.

 

ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ЗАЯВИ НА ОТРИМАННЯ КАРТИ ПОЛЯКА

Заява про видачу або продовження Карти поляка подається до польського консульства за місцем проживання заявника або до воєводського управління, за умови, що Рада Міністрів призначить воєводу, уповноваженого розглядати такі заяви.

Увага!: Рада Міністрів може призначити воєводу компетентним органом, який приймає заяви про видачу Карти поляка із зазначенням держави, громадяни якої зможуть скористатися цією можливістю. Згідно з розпорядженням від 2017 року, Підляський воєвода був призначений компетентним органом, який веде провадження у справах про надання Карти поляка громадянам Білорусі.

Базовий пакет документів, необхідний для подання заяви на отримання Карти Поляка:

 1. Заява, яку необхідно заповнити відповідно до інструкції, що додається до заяви;
 2. 1 чітка фотографія, зроблена протягом останніх 6 місяців;
 3. Заповнені копії документів, що підтверджують польську ідентичність заявника та його знання польської мови (свідоцтво про складання іспиту з польської мови перед державною екзаменаційною комісією, свідоцтво про закінчення школи чи університету в Польщі або свідоцтво про закінчення школи за кордоном з польською мовою викладання). Якщо заявник не може пред'явити вищезазначені документи, знання польської мови оцінюється під час співбесіди з консулом або воєводою.

Увага! Документами та доказами, що підтверджують польське громадянство заявника або його нащадків, можуть бути польські документи, що посвідчують особу; акти цивільного стану або їх копії; свідоцтва про хрещення; шкільні атестати; документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях; документи, що підтверджують факт депортації або ув'язнення, що містять запис про польське походження; документи про реабілітацію депортованої особи, що містять запис про польське походження цієї особи; закордонні посвідчення особи, що містять інформацію про польське громадянство їх власника; довідка від полоністичної організації, що підтверджує активну участь особи у вивченні польської мови та культури або в діяльності польської національної меншини; дійсне рішення про польське походження, видане відповідно до положень закону про репатріацію; карта поляка одного з батьків, діда чи баби заявника; інші документи, що підтверджують зв'язок з польським народом; тощо.

 1. Ксерокопія документа, що посвідчує особу, та оригінал цього документу для перевірки.

Після цього призначається співбесіда з польським консулом або воєводою воєводства.

Консул або воєвода розмовляє із заявником польською мовою про Польщу, її історію, культуру, а також звичаї та традиції. Орієнтовний час співбесіди - 15-20 хвилин.

Якщо співбесіда пройшла успішно, консул або воєвода подає заявнику на підпис декларацію про його приналежність до польського народу та декларацію про те, що вона або її предки не репатріювалися або не були репатрійовані з території Республіки Польща.

 

КОЛИ ДИТИНА МОЖЕ ОТРИМАТИ КАРТУ ПОЛЯКА?

Карта поляка видається дитині за заявою батьків, якщо вони обоє мають Карту поляка або мали її до отримання дозволу на постійне проживання. Якщо Карту поляка має або мав тільки один з батьків, другий з батьків у присутності польського консула, нотаріуса або воєводи повинен дати згоду на видачу дитині Карти поляка. Якщо другий з батьків не має батьківських прав, він не зобов'язаний давати таку згоду.

Карту поляка може отримати також неповнолітня особа, яка доведе, що принаймні один з її батьків, дідусь чи бабуся або прадід і прабаба зі сторони померлого батька чи матері належали до польського народу. У такому випадку заяву від імені неповнолітнього подає той з батьків або законний представник, який залишився в живих. Карта поляка може бути видана неповнолітній особі, яка досягла 16 років, тільки за її згодою.

 

ЯК ДОВГО ДІЄ КАРТА ПОЛЯКА І ЯК НЕЮ КОРИСТУВАТИСЯ?

Карта поляка дійсна протягом 10 років з дня її видачі. Заяву про продовження Карти поляка можна подати не раніше, ніж за 6 місяців до закінчення терміну її дії.

Карта поляка, видана неповнолітній особі, дійсна протягом 10 років, але не довше, ніж до дня, коли виповниться один рік від дня досягнення повноліття. Якщо після досягнення повноліття, не пізніше ніж за 3 місяці до вищезгаданої дати, власник Карти поляка подасть заяву про продовження терміну її дії і підпише декларацію про приналежність до польського народу, то термін дії Карти поляка буде продовжено ще на 10 років.

 

ЩО РОБИТИ В РАЗІ ВТРАТИ ЧИ ЗНИЩЕННЯ КАРТИ ПОЛЯКА?

У випадку втрати або знищення Карти поляка компетентний консул або воєвода на прохання власника видає дублікат карти.

 

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ КАРТОЮ ПОЛЯКА?

Для того, щоб скористатися правами, гарантованими Картою поляка, необхідно пред'явити Карту разом з дійсним документом, що посвідчує особу.

 

РІШЕННЯ ПРО ВІДМОВУ У ВИДАЧІ КАРТИ ПОЛЯКА

Консул або воєвода видає рішення про відмову у видачі Карти Поляка у випадку, якщо:

 1. Заявник не відповідає умовам, викладеним у розділі Кому може бути видана Карта поляка;
 2. Під час провадження про видачу Карти поляка заявник подав заяву, що містить неправдиві відомості або пред'явив підроблені документи;
 3. Заявник або його родичі репатріювалися або були репатрійовані з території Республіки Польща або Польської Народної Республіки на підставі угод про репатріацію, укладених у 1944-1957 роках Польщею з Білоруською Радянською Соціалістичною Республікою, Українською Радянською Соціалістичною Республікою, Литовською Радянською Соціалістичною Республікою та Союзом Радянських Соціалістичних Республік до однієї з країн-учасниць цих угод;
 4. Заявник набув польського громадянства або отримав дозвіл на постійне проживання на території Польщі;
 5. Це виправдано міркуваннями оборони, безпеки або охорони громадського порядку Польщі;
 6. Заявник діє або діяв на шкоду Польщі, зокрема її незалежності та суверенітету, або брав чи бере участь у порушеннях прав людини.

Зверніть увагу, що відмову у видачі Карти поляка можна оскаржити до Ради у справах поляків за кордоном.

 

АНУЛЮВАННЯ КАРТИ ПОЛЯКА

Консул або воєвода (якщо це передбачено розпорядженням) анулює Карту поляка, якщо:

 1. Її власник поводиться у спосіб, що принижує Республіку Польща або поляків;
 2. У процесі провадження про надання Карти поляка заявник подав заяву або додані до неї документи, що містять неправдиві персональні дані або неправдиву інформацію;
 3. Заявник дав неправдиві свідчення або приховав правду;
 4. Заявник підробив або сфальсифікував документ або використав такий документ як справжній;
 5. Заявник набув польського громадянства або отримав дозвіл на постійне проживання в Польщі;
 6. Це робиться з міркувань оборони, безпеки або охорони громадського порядку Польщі;
 7. Заявник діє або діяв на шкоду основоположним інтересам Польщі;
 8. Після зміни даних власника було видано нову Карту поляка;
 9. Іноземець відмовився від Карти поляка.

У разі прийняття рішення про анулювання Карти поляка власник зобов'язаний негайно повернути Карту консулу або воєводі, який її видав.

Рішення про анулювання Карти поляка (як і рішення про відмову у видачі Карти поляка) можна оскаржити до Ради у справах поляків за кордоном.

Примітка: Якщо іноземець набув польське громадянство або отримав дозвіл на постійне проживання в Польщі, Карта поляка стає недійсною в силу закону (додаткове рішення не видається). У такій ситуації Карту слід повернути воєводі (уповноваженому за місцем проживання) протягом 14 днів з дня отримання документа, що підтверджує набуття громадянства, або з дня, коли рішення про отримання дозволу на постійне проживання стало остаточним.

Повернення Карти поляка є умовою для видачі карти постійного перебування.

 

ОПЛАТА

Заява і вся процедура отримання Карти поляка є безкоштовною, на жодному етапі не стягується жодних платежів.

 

ПРАВОВА ОСНОВА

Закон про карту поляка від 7 вересня 2007 року. (Законодавчий вісник 2019 р., № 1598).

Закон про репатріацію від 9 листопада 2000 р. (Законодавчий вісник 2019 р., № 1472).

Розпорядження Ради Міністрів про призначення воєводи, уповноваженого вести провадження у справах про видачу або продовження терміну дії Карти поляка від 5 жовтня 2017 року. (Законодавчий вісник 2017 р., №1900).

Розпорядження Міністра закордонних справ про перелік польських або полонійних організацій, уповноважених видавати свідоцтва, що підтверджують активну участь у діяльності, пов'язаній з польською мовою та культурою або польською національною меншиною від 3 січня 2020 року. (M.P. 2020 р., № 50).

Оцініть нас

Please calculate 8 plus 3.