+48 22 490 20 44 Допомога іноземцям, які проживають у Польщі

Обов` язки і права працівника і працедавця, що виникають з підписання трудового договору

Основні обов`язки працівника

 

Основний обов'язок працівника є сумлінне й ретельне виконання своєї роботи і дотримуватися наказів начальника, якщо вони не суперечать записам трудового договору або трудового кодексу.

 

 Окрім того, працівник зобов`язаний:

 

 •       дотримуватися робочого часу встановленого в закладі праці,
 •       дотримання графіку праці,
 •       дотримання правил та принципів безпеки та гігієни праці (в тому числі, виконувати роботу згідно з правилами та принципами техніки безпеки,дбати про відповідний стан машин, обладнання, знарядь і інструментів, а також про порядок на робочому місці, негайно повідомити керівника про побачену в закладі праці аварію, нещасний випадок, загрозу для життя або здоров`я людини),
 •       дбати про благо закладу праці, охороні його власності, дотримуватися конфіденційності інформації, розкриття якої може піддати працедавця на збитки,
 •       дотримуватися таємниці, визначеної в окремих правилах
 •       дотримуватися в закладі принципів суспільного співіснування.

 

За недотримання працівником встановленого порядку, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил техніки безпеки та охорони здоров'я, правил пожежної безпеки, працедавець може застосовувати щодо працівника попередження або догану.

 

За недотримання працівником правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, невиправданого залишення робочого місця, появу на роботі п'яним, або розпивання алкогольних напоїв в робочий час, працедавець може обтяжити працівника грошовим штрафом.

 

Крім того, працівник, який в результаті невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків, з власної вини заподіяв збитки працедавцю, несе матеріальну відповідальність (компенсація в розмірі збитку, але не більше 3-х місячної зарплати працівника). Якщо працівник навмисне заподіяв шкоду, то повністю покриває вартість ремонту.

 

Працівник несе відповідальність за повну суму за можливий збиток, якщо працедавець доручив йому з зобов'язанням повернути ,або для розрахунку гроші, цінні папери, цінності, інструменти, прилади або аналогічні вироби, а також засоби індивідуального захисту, робочий одяг та взуття.

 

Працівник який підписав договір про заборону конкуренції, не може виконувати будь-яку діяльність у конкурентного працедавця; не може бути зайнятий відповідно до трудового договору або іншого договору у іншого працедавця, що працює в тій же галузі. Працедавець, який зазнав збитків у результаті порушення працівником заборони конкуренції може вимагати у працівника компенсації за шкоду.

 

 Основні права працівника

 

 •       Робота відповідно до умов трудового договору, які не можуть бути менш сприятливими, ніж положення трудового законодавства.
 •       Працівник має право на справедливу винагороду за роботу. Зарплата за роботу повинна видаватися принаймні раз на місяць, у постійний і заздалегідь встановлений строк.
 •       Робочі умови повинні відповідати правилам безпеки та гігієни праці.
 •       Працівник має право на щорічні поточні, оплачувані відпустки (20 днів - якщо працівник працює менше ніж 10 років, 26 днів - якщо працівник працює принаймні 10 років).
 •       Працівники повинні мати рівні права, що випливають з виконання тих самих обов'язків; зокрема, рівності чоловіків і жінок у сфері зайнятості.
 •       Як правило, роботодавець не може розірвати або припинити дію трудового договору в період вагітності, а також в періоді декретної відпустки працівниці.
 •       Працівник, в тому числі іноземець має право вступати в профспілку.

 

Основні обов`язки працедавців

 

 Працедавець зобов`язаний до:

 

 •       ознайомити нових працівників з їх обов'язками, можливістю працювати на робочих місцях, привілеї працівників,
 •       запевнення безпечних і гігієнічних умов праці, проведення систематичного навчання з техніки безпеки праці,
 •       своєчасної і правильної виплати заробітної плати,
 •       надання можливості доступу до документів, на підставі яких вираховується зарплата працівника,
 •       виплати зарплати за період непрацездатності не більше 35 днів на рік,
 •       допомагати працівникам підносити професійні кваліфікації,
 •       надавати допомогу в соціальних потребах працівників, по мірі можливостей,
 •       створення умов працівникам для здійснення ними своїх повноважень, щоб створити організацію працівників,
 •       вести документацію та облік з питань, що стосуються трудових відносин та особистих справ працівників,
 •       негайно видати працівнику свідоцтво зайнятості, у зв'язку зі звільненням працівника, або закінчення строку найму, (свідоцтво не може бути предметом залежним від попереднього розрахунку працівника з працедавцем)
 •       повідомити працівника про його право звернутися до суду з питань праці – що таке суд з питань праці?
 •       поважати гідність та інші особисті надбання робітників,
 •       використовувати об'єктивні і справедливі критерії оцінки працівників та їх роботи

 

Крім того, працедавець не може розірвати трудовий договір під час щорічної відпустки працівника, а також з будь-якої іншої виправданої відсутності на роботі, якщо не минув строк, який дає право розірвати трудовий договір без попередження.

 

Працівники мають рівні права щодо виконання тієї ж функції та обов`язків.
Неприйнятною є будь-яка дискримінація щодо працівників - за ознакою віку, інвалідності, раси, національності, переконань, особливо політичних, релігійних, а також членства в профспілці.