+48 22 490 20 44 Допомога іноземцям, які проживають у Польщі

Карта перебування та карта постійного перебування для члена сім'ї громадянина ЄС

КАРТА ПЕРЕБУВАННЯ ТА КАРТА ПОСТІЙНОГО ПЕРЕБУВАННЯ ДЛЯ ЧЛЕНА СІМ'Ї ГРОМАДЯНИНА ЄС

Під членом сім'ї громадянина ЄС (країн ЄЕЗ/Швейцарської конфедерації) тут розуміється іноземець, який не є громадянином ЄС, який є:

- чоловіком/дружиною громадянина ЄС;

- прямим нащадком громадянина ЄС або його чоловіка/дружини, який не досяг 21 року або перебуває на утриманні громадянина ЄС або його чоловіка/дружини;

- прямим предком громадянина ЄС або його чоловіка/дружини, який перебуває на утриманні громадянина ЄС або його чоловіка/дружини - який приєднується або перебуває з громадянином ЄС.

 

Примітка: Процедура видачі карти перебування для члена сім'ї громадянина ЄС не поширюється на членів сім'ї польських громадян (включно з їхнім подружжям). Подружжя (іноземці, які не є громадянами ЄС) польських громадян легалізують своє перебування в Польщі на підставі положень Закону "Про іноземців". Детальну інформацію з цього питання можна знайти в розділі: Легалізація перебування подружжя громадянина Республіки Польща

Якщо перебування громадянина ЄС і члена його сім'ї на території Польщі триває понад 3 місяці, член сім'ї зобов'язаний отримати карту перебування для члена сім'ї громадянина ЄС. Це стосується і тих випадків, коли у члена сім'ї є чинна віза, видана на термін понад 3 місяці - він також зобов'язаний подати заяву на отримання карти перебування для члена сім'ї громадянина ЄС, якщо його плановане перебування в Польщі перевищує 3 місяці.

Заяву про видачу карти перебування для члена сім'ї громадянина ЄС слід подавати особисто воєводі за місцем проживання в Польщі, але не пізніше наступного дня після закінчення трьох місяців від дня в'їзду на територію Польщі.

До заяви мають бути додані:

- 1 ксерокопія проїзного документа іноземного громадянина;

- 4 актуальні кольорові фотографії - інформацію про те, який вигляд має мати фотографія, можна знайти тут   Fotografie/zdjęcie biometryczne | Wydział Spraw Cudzoziemców (poznan.uw.gov.pl)

- свідоцтво про реєстрацію перебування громадянина Європейського Союзу в Польщі, видане громадянину Європейського Союзу, з яким у Польщі перебуває член сім'ї;

- документ, що підтверджує легальний в'їзд до Польщі;

- чоловік/дружина - документ, що підтверджує шлюб;

- нащадок - документ, що підтверджує наявність родинних зв'язків, а також документ, що підтверджує вік або засвідчує факт перебування нащадка на утриманні громадянина держави-члена ЄС, відмінної від Польщі;

- предок (батьки громадянина ЄС або батьки його чоловіка/дружини, які перебувають на утриманні громадянина ЄС або його чоловіка/дружини) - документ, що підтверджує наявність родинних зв'язків, і документ, що підтверджує перебування предка на утриманні громадянина держави-члена ЄС, відмінної від Польщі, або його чоловіка/дружини;

- документ, що підтверджує легальне перебування в Польщі;

- підтвердження наявності достатніх коштів для покриття витрат на перебування без необхідності звернення до соціальної допомоги.

Документи, що додаються до заяви, складені іноземною мовою, мають бути подані разом із перекладом польською мовою, виконаним польським присяжним перекладачем.

Примітка: Карту перебування іноземця, який є членом сім'ї громадянина ЄС, видають безкоштовно.

Карта перебування для члена сім'ї громадянина ЄС дійсна протягом 5 років, а в разі, якщо передбачуваний термін перебування в Польщі громадянина ЄС, до якого приєднується або з ким перебуває член сім'ї, менший за 5 років, - документ дійсний протягом передбачуваного терміну перебування громадянина ЄС у Польщі.

Примітка: У разі, якщо член сім'ї іноземного громадянина ЄС є його чоловіком/дружиною, воєводське управління перед видачею карти перебування для члена сім'ї громадянина ЄС перевіряє справжність шлюбу, тобто чи не був він укладений з метою обійти закон. Для цього подружжя можуть викликати на співбесіду до посадової особи, щоб переконатися, що шлюб не є шлюбом за розрахунком.

Член сім'ї громадянина ЄС, який сам не є громадянином ЄС, набуває право на постійне перебування після закінчення 5 років безперервного проживання на території Польщі разом із громадянином ЄС.

Також можливо отримати право на постійне перебування до закінчення вищезазначених 5 років. Це стосується випадків, коли громадянин ЄС набув право на постійне перебування в Польщі до закінчення 5 років проживання на підставі того, що він є працівником або самозайнятою особою в Польщі. У такій ситуації член його сім'ї також набуває право на отримання дозволу на постійне перебування в Польщі.

Член сім'ї громадянина ЄС, який набув право на постійне перебування в Польщі, повинен отримати дозвіл на постійне перебування для члена сім'ї громадянина ЄС. Для отримання такого дозволу необхідно особисто подати до воєводського управління такі документи:

- 1 примірник заяви на отримання дозволу на постійне перебування в Польщі для члена сім'ї громадянина ЄС, заповненої польською мовою - заява доступна тут  Karta pobytu członka rodziny obywatela UE | Wydział Spraw Cudzoziemców (poznan.uw.gov.pl)

- 1 ксерокопія проїзного документа;

- 4 актуальні кольорові фотографії - інформацію про те, який вигляд має мати фотографія, можна знайти тут Fotografie/zdjęcie biometryczne | Wydział Spraw Cudzoziemców (poznan.uw.gov.pl)

- документи, що підтверджують 5 років безперервного проживання в Польщі разом із громадянином ЄС;

- документ, що підтверджує право громадянина ЄС проживати в Польщі, наприклад, довідка про реєстрацію перебування громадянина ЄС або документ, що підтверджує право на постійне перебування громадянина ЄС;

- підтвердження реєстрації проживання, тільки якщо йдеться про постійне або тимчасове перебування понад 3 місяці.

Крім того, необхідно подати такі документи:

- чоловік/дружина - документ, що підтверджує шлюб (наприклад, свідоцтво про шлюб),

- нащадок (діти) - документ, що підтверджує наявність родинних зв'язків (наприклад, свідоцтво про народження) і документ, що підтверджує вік або факт перебування нащадка на утриманні громадянина держави-члена ЄС або його чоловіка/дружини,

- по висхідній лінії (батьки) - документ, що підтверджує наявність сімейних зв'язків, і документ, що підтверджує факт перебування батьків на утриманні громадянина держави-члена ЄС або його чоловіка/дружини.

Примітка: Карта постійного перебування для члена сім'ї громадянина ЄС видається безкоштовно.

 

Заяви на отримання дозволу на перебування або дозволу на постійне перебування для членів сімей громадян ЄС можна подати тут: https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/formularze-wnioskow/

 

Оцініть нас

Please add 6 and 2.