+48 22 490 20 44 Допомога іноземцям, які проживають у Польщі

Дозвіл на постійне проживання

Рішення про надання дозволу на постійне проживання видається на невизначений строк. Сама карта перебування дійсна впродовж 10 років, що означає, що кожні 10 років треба міняти карту в рамках процедури перевипуску карти. При цьому немає необхідності повторно подавати заяву про надання дозволу та проходити процедуру його отримання.

Такий дозвіл дає право на працевлаштування в Польщі без необхідності отримання додаткових документів. Дозвіл на постійне проживання, виданий в Польщі, не дає права на працевлаштування в іншій країні, крім Польщі.

Дозвіл на постійне проживання (карта постійного проживання) дає право на відвідування інших країн Шенгенської зони. Однак перебування іноземця на цій підставі не може перевищувати 90 днів упродовж 180 днів. Якщо іноземець планує перебувати в цій країні довше, ніж дозволяє зазначений ліміт, він мусить легалізуватися відповідно до законодавства цієї країни.

 

ОБСТАВИНИ НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ

Дозвіл на постійне проживання може отримати іноземець, який:

 1. Є дитиною іноземця, який має в Польщі дозвіл на постійне проживання або дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС і перебуває під його опікою, і який:
  а) народився вже після того, як його батько отримав у Польщі дозвіл на постійне проживання або дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС або
  б) народився впродовж строку дії дозволу на тимчасове перебування, наданого такому іноземцю, або в період перебування такого іноземця на території Польщі на підставі дозволу на перебування з гуманітарних міркувань або дозволу на толероване перебування або у зв'язку з наданням йому статусу біженця або;
 2. Є дитиною громадянина Польщі і перебуває під його опікою;
 3. Має польське походження і планує оселитися в Польщі на постійній основі;
 4. Перебуває у визнаному польським законодавством шлюбі, укладеному з громадянином Польщі, упродовж принаймні 3 років перед поданням заяви на надання дозволу на постійне проживання, і безпосередньо перед поданням такої заяви проживав у Польщі безперервно принаймні 2 роки на підставі дозволу на тимчасове перебування, виданого в зв'язку зі шлюбом з громадянином Польщі, або на підставі отримання статусу біженця, додаткового захисту або дозволу на перебування з гуманітарних міркувань;
 5. Є жертвою торгівлі людьми:
  а) проживав у Польщі безпосередньо перед поданням заяви не менше 1 року на підставі дозволу на тимчасове перебування, яке видається іноземцям, які є жертвами торгівлі людьми, а також
  б) співпрацював з правоохоронними органами під час розслідування кримінальної справи;
  в) має обґрунтовані побоювання перед поверненням до країни походження, підтверджені прокурором, який веде справу;
 6. Безпосередньо перед поданням заяви про надання дозволу на постійне проживання проживав у Польщі безперервно впродовж не менше 5 років на підставі статусу біженця, надання додаткового захисту або дозволу на перебування з гуманітарних міркувань;
 7. Безпосередньо перед поданням заяви про надання дозволу на постійне проживання проживав у Польщі безперервно впродовж не менше 10 років на підставі дозволу на толероване перебування, виданого у випадках:
  а) якщо ухвалення зобов'язання іноземця повернутися до країни постійного проживання призведе до того, що іноземець змушений буде повернутися до державу, в якій:  
  - ставиться під загрозу його право на життя, свободу та особисту безпеку або
  - в якій іноземець міг би бути підданий тортурам або нелюдському або принизливому поводженню або покаранню або
  - іноземець міг би бути примушений до роботи або
  - іноземець міг би бути позбавлений права на справедливий судовий розгляд або бути покараний без правової підстави
  б) зобов'язання іноземця повернутися до країни постійного проживання може бути реалізовано тільки до державу, видання його якій є неприпустимою на підставі рішення суду або рішення міністра юстиції про відмову у виданні іноземця;
 8. Має дійсну Карту поляка та планує оселитися в Польщі на постійній основі або
 9. Йому було надано в Польщі притулок

 

Увага! Заяву про надання дозволу на постійне проживання може також подати іноземець, який має джерело стабільного і регулярного доходу і безпосередньо перед поданням заяви перебував у Польщі безперервно принаймні 4 роки на підставі дозволу на тимчасове перебування, отриманого у зв'язку з виконанням роботи за професією, бажаною для польської економіки (список професій буде наведено в окремій постанові).

 

ПРОЦЕДУРА І ДОКУМЕНТИ

Заява про надання дозволу на постійне проживання розглядається у Воєводському управлінні за місцем перебування іноземця.

Заява має бути подана іноземцем, який перебуває в Польщі на законних підставах, тобто не пізніше останнього дня законного перебування (наприклад, в останній день терміну дії карти тимчасового перебування або візи).

Базовий набір документів, необхідних для подання заяви про надання дозволу на постійне проживання:

 1. 2 примірники заповненої польською мовою заяви про надання дозволу на постійне проживання (заяву можна завантажити за посиланням: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zezwolenie-na-pobyt-staly-dokumenty);
 2. Оригінал закордонного паспорта (для звіряння) разом з двома ксерокопіями всіх сторінок з позначками, що містять штампи, позначки і записи;

Увага! Оригінал паспорта необхідно пред'явити в момент подання заяви. Паспорт буде повернуто в той же день, він не залишається в управлінні на жодному з етапів процедури.

 1. 4 актуальні фотографії, що відповідають вимогам;
 2. Документи, необхідні для підтвердження даних, що містяться в заяві, і обставин, що є обґрунтуванням для подання заяви про надання дозволу на постійне проживання:
 3. Підтвердження сплати державного збору.

Крім того, до заяви треба додати:

 1. У разі неповнолітнього, який є дитиною іноземного громадянина, який має в Польщі дозвіл на постійне проживання або дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС, що перебуває під його опікою та народився після надання іноземному громадянину дозволу на постійне проживання або дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС:
  - копію свідоцтва про народження;
  - копію рішення про надання дозволу на постійне проживання або дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС або карти перебування законного представника;
 2. У разі дитини громадянина Польщі, яка перебуває під його опікою:
  - копію свідоцтва про народження;
  - копію посвідчення особи законного представника;
 3. У разі наявності польського походження:
  - оригінали документів, що підтверджують наявність польського походження в одного з батьків, бабусь або дідусів або двох прабабусь або прадідусів;
  - документи, що підтверджують спорідненість з особою, яка має польське походження (у разі надання ксерокопій документів, що підтверджують наявність польського походження, вищевказані документи мають бути апостильовані);
 4. У разі укладення шлюбу з громадянином Польщі:
  - актуальний витяг з книги актів реєстрації актів цивільного стану про укладення шлюбу (видану не раніше, ніж за 3 місяці до подання заяви);
  - ксерокопію посвідчення особи подружжя;
  - у разі наявності спільних дітей — копії свідоцтв про народження;
  - довідку про виконання податкових зобов'язань перед Державною скарбницею.
 5. У випадку жертв торгівлі людьми:
  - документи, що підтверджують співпрацю з правоохоронними органами в розслідуванні кримінальної справи про злочин торгівлі людьми, а також обґрунтовані побоювання перед поверненням до країни походження, підтверджені прокурором, який веде кримінальну справу;
 6. У разі безперервного перебування в Польщі безпосередньо перед поданням заяви впродовж не менше 5 років на підставі статусу біженця, надання додаткового захисту або дозволу на перебування з гуманітарних міркувань:
  - документи, що підтверджують необхідне безперервне перебування в Польщі упродовж п'яти років;
 7. У разі безперервного перебування в Польщі безпосередньо перед поданням заяви впродовж не менше 10 років на підставі дозволу на толероване перебування:
  - документи, що підтверджують необхідне безперервне перебування в Польщі упродовж десяти років;
 8. У разі наявності дійсної Карти Поляка:
  - ксерокопію дійсної Карти поляка та оригінал для звіряння;

Увага! Карту поляка треба повернути воєводі за місцем проживання не пізніше, ніж упродовж 14 днів з дня набрання чинності рішення про надання дозволу на постійне проживання. Більш докладно про це можна прочитати на вкладці КАРТА ПОЛЯКА.

 1. У разі надання притулку в Польщі:
  - документ, що підтверджує надання притулку.

Увага! Наведений вище перелік не може вважатися вичерпним. Пакет документів, необхідних для отримання дозволу на постійне проживання, може відрізнятися в залежності від ситуації іноземця та управління, до якого іноземець звертається по отримання дозволу.

В іноземця, який подає заяву на надання дозволу на постійне проживання, знімаються відбитки пальців, щоби внести їх у карту перебування.

Увага! Воєвода проставляє в проїзному документі іноземця штамп, що підтверджує подання заяви про надання дозволу на постійне проживання в термін (і що вона не має формальних невідповідностей). Перебування в Польщі на підставі штампа вважається законним (навіть у разі, якщо закінчується строк дії візи або попередньої карти на перебування) до дня ухвалення рішення про надання дозволу, а в разі оскарження негативного рішення, — до моменту, коли рішення ІІ інстанції набере чинності.

Штамп у паспорті (якщо він є єдиною підставою для перебування на території Польщі) не дає права на відвідування інших країн Шенгенської зони. Маючи штамп, що підтверджує законність перебування, іноземець може виїхати до країни походження, проте не зможете на його підставі повернутися до Польщі/перетнути кордон Шенгенської зони (щоби в'їхати назад до Польщу треба оформити візу – у разі громадян тих країн, на яких не поширюється право на безвізовий в'їзд). 

Строк дії дозволу на постійне проживання

Дозвіл на постійне проживання діє безстроково, проте треба міняти карту перебування що 10 років. Заяву про видання чергової карти перебування треба подавати не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії карти перебування.

Тривалість процедури

Час очікування винесення рішення залежить від індивідуальних обставин справи.

Згідно із законодавством, розгляд заяви про надання іноземцю дозволу має завершитися не пізніше 3 місяців з дня її надходження.

Якщо Воєводське управління не встигне розглянути заяву вчасно, воно зобов'язане повідомити про цей факт іноземця, пояснивши причини затримки і вказавши новий термін розгляду заяви. 

Процедура оскарження

Іноземець, незадоволений рішенням воєводи, може оскаржити його у начальника Управління у справах іноземців у Варшаві, за посередництва воєводи, який ухвалив рішення. Апеляцію в письмовій формі треба подати впродовж 14 днів з дня отримання рішення. Апеляція має бути розглянута впродовж 2 місяців з дня надходження. Рішення начальника Управління у справах іноземців іноземець може оскаржити в Адміністративному суді впродовж 30 днів з дня отримання.

Важливо: подання апеляції до Адміністративного суду не є підставою для перебування іноземця в Польщі. Це означає, що іноземець, якщо він не має іншого дійсного документа, що дає йому право на перебування в Польщі, мусить в цьому випадку виїхати з Польщі. 

Збір

Збір (треба додати до заяви в момент його подання) за видання дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС становить 640 злотих. Збір повертається у разі ухвалення негативного рішення (припинення розгляду заяви або залишення заяви без розгляду) за заявою іноземця. У разі отримання позитивного рішення, іноземець повинен заплатити додатково 50 злотих за видання карти перебування.

Власники Карти поляка, які подають заяву про надання дозволу на постійне проживання у зв'язку з наміром оселитися на території Польщі на постійній основі, звільняються від сплати збору в розмірі 640 злотих за видання дозволу.

Оплату можна здійснити в касі Воєводського управління, в якому розглядається заява, або переказати на рахунок відповідного управління. Інформацію про номер рахунку можна отримати безпосередньо в Управлінні або на сайті www.gov.pl (вибравши воєводське управління, в якому буде подаватися заява). 

 

ВІДМОВА В ПРИЙНЯТТІ ЗАЯВИ

Іноземець не отримає дозволу на постійне проживання в Польщі, якщо:

 1. Перебуває в Польщі:
  - без документів, що дають йому право на перебування (тобто порушує законодавство); 

- на підставі Шенгенської візи, що дає йому право на в'їзд і перебування в Польщі, яка була оформлена з гуманітарних міркувань;
- на підставі дозволу на тимчасове перебування у зв'язку з обставинами, що вимагають короткострокового перебування в Польщі (деякі винятки в цьому відношенні застосовуються для осіб, які мають польське походження, і подають заяву на карту у зв'язку з такою обставиною);
- на підставі дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС або

 

 1. Був затриманий або перебуває в охоронюваному центрі або в арешті для іноземців, або йому заборонено залишати країну,
 2. Відбуває покарання у вигляді позбавлення волі або тимчасово заарештований,
 3. Був зобов'язаний повернутися до країни постійного проживання, і ще не закінчився строк добровільного повернення, зазначений у рішенні у цій справі, зокрема в разі продовження такого строку
 4. Зобов'язаний залишити Польщу;
 5. Перебуває поза межами Польщі;
 6. Не подав відбитків пальців з метою видання карти перебування.

 

ВІДМОВА В НАДАННІ ДОЗВОЛУ

Іноземець отримає негативне рішення про надання йому дозволу на постійне проживання, якщо він:

 1. Не відповідає вимогам, необхідним для надання дозволу на постійне проживання,
 2. Внесений до списку іноземців, перебування яких у Польщі небажано;
 3. Внесений до Шенгенської інформаційної системи як особа, щодо якої було зроблено запис про заборону на в'їзд;
 4. Цього вимагають міркування обороноздатності або безпеки держави або забезпечення безпеки та охорони громадського порядку;
 5. Цього вимагають інтереси Польщі;
 6. Підставою для отримання дозволу на постійне проживання є укладення іноземцем шлюбу з громадянином Польщі, а шлюб був укладений, щоб обійти закон;
 7. Іноземець подав заяву про надання дозволу на постійне проживання, що містить недостовірні персональні дані або неправдиву інформацію або повідомив неправду або приховав правду або підробив документ, щоби використати його як справжній;
 8. Має заборгованість зі сплати податків, за винятком випадків, коли він отримав передбачене законом звільнення, відтермінування, розстрочку на сплату прострочених платежів або припинення виконання рішення в повному обсязі;
 9. Не відшкодував витрат, пов'язаних з ухваленням та виконанням рішення про зобов'язання іноземця повернутися до країни постійного проживання, які були покриті з державного бюджету.

 

АНУЛЮВАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ

Дозвіл на постійне проживання також може бути відкликаний, тобто анульований. Це відбувається в таких випадках:

 1. Цього вимагають міркування обороноздатності або безпеки держави або забезпечення безпеки та охорони громадського порядку;
 2. Цього вимагають інтереси Польщі;
 3. Заява про отримання такого дозволу або додані до неї документи містили недостовірні персональні дані, підроблені документи або документи, що містять неправдиву інформацію;
 4. Під час подання заяви про надання дозволу на постійне проживання іноземець повідомив неправду або приховав правду або підробив документ, щоб використати його як справжній;
 5. Якщо іноземець був засуджений в Польщі на підставі вироку, який набрав чинності, за умисний злочин до покарання не менше 3 років позбавлення волі;
 6. Залишив Польщу на строк більше 6 років.

Увага! Якщо підставою для видання дозволу на постійне проживання став факт перебування в шлюбі з громадянином Польщі, дозвіл може бути анульовано, якщо іноземець розлучився впродовж 2 років з дня, коли йому було надано дозвіл на постійне проживання.

Увага! Дозвіл на постійне проживання втрачає чинність за законом у момент надання іноземцеві дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС або набуття іноземцем польського громадянства.

 

Правова підстава

Закон «Про іноземців» від 12 грудня 2013 року (повний текст «Законодавчий Вісник» від 2020 р.поз. 35).

 

Оцініть нас

Please calculate 8 plus 5.