+48 22 490 20 44 Допомога іноземцям, які проживають у Польщі

Важлива інформація

Звертаємо Вашу увагу на те, що інформація, представлена на цьому сайті, не є джерелом права. Запевняємо Вас, що ми доклали всіх зусиль для того, щоб вона відповідала чинному законодавству. Однак звертаємо Вашу увагу на те, що цей сайт має винятково інформаційний характер, і представлена на ньому інформація не може бути використана в суперечках з державними органами. У разі виникнення сумнівів ми рекомендуємо звернутися до органу, що здійснює адміністративне провадження у конкретній справі, та ознайомитися з положеннями законодавства, які можуть мати вирішальний вплив на її вирішення. Ви також можете звернутися на нашу інфолінію migrant.info: +48 22 490 20 44

Дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС

Дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС — це дозвіл, який дає право на постійне проживання в Польщі. Рішення про надання дозволу на перебування видається на невизначений строк. Сама карта перебування дійсна впродовж 5 років, що означає, що кожні 5 років треба міняти карту в рамках процедури перевипуску карти. При цьому немає необхідності повторно подавати заяву про надання дозволу та проходити процедуру його отримання.

Такий дозвіл дає право на працевлаштування в Польщі без необхідності отримання додаткових документів. Щоби уточнити, за яким принципом іноземець, який має дозвіл на перебування довгострокового резидента, виданий в Польщі, може працевлаштуватися в іншій країні ЄС, треба уточнити, як це питання регулюється національним законодавством країни, в якій іноземець планує працювати.

Дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС (карта перебування довгострокового резидента ЄС), видане в Польщі, дає право на відвідування інших країн Шенгенської зони. Однак перебування іноземця на цій підставі не може перевищувати 90 днів упродовж 180 днів. Якщо іноземець планує перебувати в цій країні довше, ніж дозволяє зазначений ліміт, він мусить легалізуватися відповідно до законодавства цієї країни.

 

ОБСТАВИНИ НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПЕРЕБУВАННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО РЕЗИДЕНТА ЄС

Дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС може отримати іноземець, який:

 1. Перебував у Польщі легально і безперервно не менше[HN1]  5 років (що таке безперервне перебування ->?);
 2. Має стабільне і регулярне джерело доходу упродовж 3 років перебування в Польщі безпосередньо перед поданням заяви (у разі осіб, які мають «Блакитну карту», підтвердження стабільного заробітку потрібне за останні 2 роки);
 3. Має медичну страховку;
 4. Має гарантоване місце проживання;
 5. Надасть документ, що підтверджує наявність тимчасової реєстрації за місцем проживання або довідку про неможливість зареєструватися за місцем проживання;
 6. Має документ, що підтверджує знання польської мови (на рівні не нижче B1).

 

ПРОЦЕДУРА І ДОКУМЕНТИ

Заява про надання дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС розглядається у Воєводському управлінні за місцем перебування іноземця.

Заява має бути подана іноземцем, який перебуває в Польщі на законних підставах, тобто не пізніше останнього дня законного перебування (наприклад, в останній день терміну дії карти тимчасового перебування або візи).

Щоби подати заяву про надання дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС, треба подати такі документи:

 1. 2 примірники заповненої польською мовою заяви про надання дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС (заява доступна, серед іншого, за посиланням: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zezwolenie-na-pobyt-rezydenta-dlugoterminowego-ue-dokumenty);
 2. Оригінал закордонного паспорта (для звіряння) разом з двома ксерокопіями всіх сторінок з позначками, що містять штампи, позначки і записи;

Увага! Оригінал паспорта необхідно пред'явити в момент подання заяви. Паспорт буде повернуто в той же день, він не залишається в управлінні на жодному з етапів процедури.

 1. 4 актуальні фотографії, що відповідають вимогам;
 2. Документи, що підтверджують необхідне 5-річне законне і безперервне перебування на території Польщі (наприклад, ксерокопія попереднього паспорта, що містить візи та штампи, що підтверджують виїзд і в'їзд до Польщі — оригінал треба пред'явити для звіряння).
 3. Документи, необхідні для підтвердження даних, що містяться в заяві, і обставин, що є обґрунтуванням для подання заяви про надання дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС, зокрема документи, що підтверджують:

- кількість утриманців у цей час і впродовж останніх трьох років (заява про кількість утриманців, підписана іноземцем);

- наявність стабільного та регулярного джерела доходу (наприклад, трудові договори та податкові декларації PIT-37/PIT-11 з підтвердженням їхнього подання до відповідного податкового управління);

- наявність медичної страховки (наприклад, актуальної декларації ZUS RCA разом з підтвердженням відправлення документа до ZUS);

 1. Підтвердження права на приміщення, в якому іноземець проживатиме;

Увага! Договір надання житла в безоплатне користування не вважається підтвердженням права на приміщення, за винятком випадків, якщо житло надає висхідний або низхідній родич, подружжя, батьки подружжя або брати або сестри іноземця.

 1. Державне свідоцтво про знання польської мови;
 2. Підтвердження сплати державного збору.

Увага! Воєвода проставляє в проїзному документі іноземця штамп, що підтверджує подання заяви про надання дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС в термін (і що вона не має формальних невідповідностей). Перебування в Польщі на підставі штампа вважається законним (навіть у разі, якщо закінчується строк дії візи або попередньої карти на перебування) до дня ухвалення рішення про надання дозволу, а в разі оскарження негативного рішення, — до моменту, коли рішення ІІ інстанції набере чинності.

Штамп у паспорті (якщо він є єдиною підставою для перебування на території Польщі) не дає права на відвідування інших країн Шенгенської зони. Маючи штамп, що підтверджує законність перебування, іноземець може виїхати до країни походження, проте не зможете на його підставі повернутися до Польщі/перетнути кордон Шенгенської зони (щоби в'їхати назад до Польщу треба оформити візу – у разі громадян тих країн, на яких не поширюється право на безвізовий в'їзд). 

Збір

Збір (треба додати до заяви в момент його подання) за видання дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС становить 640 злотих. Збір повертається у разі ухвалення негативного рішення (припинення розгляду заяви або залишення заяви без розгляду) за заявою іноземця. У разі отримання позитивного рішення, іноземець повинен заплатити додатково 50 злотих за видання карти перебування.

Оплату можна здійснити в касі Воєводського управління, в якому розглядається заява, або переказати на рахунок відповідного управління. Інформацію про номер рахунку можна отримати безпосередньо в Управлінні або на сайті www.gov.pl (вибравши воєводське управління, в якому буде подаватися заява). 

Тривалість процедури

Час очікування винесення рішення залежить від індивідуальних обставин справи.

Згідно із законодавством, розгляд заяви про надання іноземцю дозволу має завершитися не пізніше 3 місяців з дня її надходження.

Якщо Воєводське управління не встигне розглянути заяву вчасно, воно зобов'язане повідомити про цей факт іноземця, пояснивши причини затримки і вказавши новий термін розгляду заяви. 

Строк дії дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС

Дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС діє безстроково, проте треба міняти карту перебування що 5 років.  Заяву про видання чергової карти перебування треба подавати не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії карти перебування.

Процедура оскарження

Іноземець, незадоволений рішенням воєводи, може оскаржити його у начальника Управління у справах іноземців у Варшаві, за посередництва воєводи, який ухвалив рішення. Апеляцію в письмовій формі треба подати впродовж 14 днів з дня отримання рішення. Апеляція має бути розглянута впродовж 2 місяців. Рішення начальника Управління у справах іноземців іноземець може оскаржити в Адміністративному суді впродовж 30 днів з дня отримання.

Важливо: подання апеляції до Адміністративного суду не є підставою для перебування іноземця в Польщі. Це означає, що іноземець, якщо він не має іншого дійсного документа, що дає йому право на перебування в Польщі, мусить в цьому випадку виїхати з Польщі.

 

ВІДМОВА В ПРИЙНЯТТІ ЗАЯВИ

Іноземець не може подати заяву про надання дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС, ані отримати такий дозвіл, якщо:

 1. Перебуває в Польщі:
  - без документів, що дають йому право на перебування (тобто порушує законодавство); 
  - на підставі Шенгенської візи, що дає йому право лише на в'їзд і перебування в Польщі, яка була оформлена з гуманітарних міркувань;
  - у зв'язку з проходженням навчання або професійної підготовки,
  - у зв'язку з вступом або продовженням навчання у вищому навчальному закладі в Польщі,
  - у зв'язку з отриманням дозволу на перебування з гуманітарних міркувань, дозволу на толероване перебування, притулку або тимчасового захисту,
  - на підставі дозволу на тимчасове перебування у зв'язку з обставинами, що вимагають короткострокового перебування;

- на підставі дозволу на тимчасове перебування у зв'язку з виконанням роботи в межах переведення всередині організації або дозволу на тимчасове перебування у зв'язку з довгостроковою мобільністю або дозволу на тимчасове перебування у зв'язку з обставинами, що вимагають короткострокового перебування; 
- на підставі дозволу на перетинання кордону в межах малого прикордонного руху.

 1. Є працівником, відрядженим для надання транскордонних послуг, або постачальником послуг, що надає транскордонні послуги[HN2] ;
 2. Перебуває в охоронюваному центрі або в арешті для іноземців, або йому заборонено залишати країну,
 3. Відбуває покарання у вигляді позбавлення волі або тимчасово заарештований,
 4. Був зобов'язаний повернутися до країни постійного проживання, і ще не закінчився строк добровільного повернення, зазначений у рішенні у цій справі, зокрема в разі продовження такого строку
 5. Зобов'язаний залишити Польщу;
 6. Перебуває поза межами Польщі;
 7. Не подав відбитків пальців з метою видання карти перебування. 

 

ВІДМОВА В НАДАННІ ДОЗВОЛУ

Іноземцеві не надається дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС, якщо:

- він не відповідає вищевказаним умовам;

- цього вимагають міркування безпеки, охорони громадського порядку або інтереси Польщі.

 

АНУЛЮВАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПЕРЕБУВАННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО РЕЗИДЕНТА ЄС

Дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС може бути анульований.

Це відбувається в таких випадках:

 1. Отримання дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС відбулося в незаконний спосіб;
 2. Іноземець становить загрозу для обороноздатності або безпеки держави або забезпечення безпеки та охорони громадського порядку,
 3. Іноземець залишив Польщу на строк більше 6 років,
 4. Іноземець покинув територію Європейського Союзу на період наступних поспіль:
  а) 12 місяців,
  б) 24 місяців, якщо мав дозвіл на тимчасове перебування у зв'язку з виконанням роботи за професією, що вимагає високої кваліфікації, або є членом сім'ї іноземця, який мав такий дозвіл,
 5. Іноземець отримав дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС на території іншої країни ЄС.
 6. Іноземець був позбавлений статусу біженця або додаткового захисту згідно з законодавством, якщо дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС було надано у зв'язку з перебуванням у Польщі на підставі статусу біженця або надання додаткового захисту.

Увага! Дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС втрачає чинність за законом у момент набуття польського громадянства.

Правова підстава

Закон «Про іноземців» від 12 грудня 2013 року (повний текст «Законодавчий Вісник» від 2020 р.поз. 35).

 

 

Оцініть нас

Залиште відгук
What is the sum of 5 and 2?