+48 22 490 20 44 Допомога іноземцям, які проживають у Польщі

Візи

Громадяни країн, що не є членами ЄС, які не мають права на безвізовий в'їзд і не мають інших документів, що дають право на в'їзд (наприклад, посвідки на проживання), зобов'язані мати візу. Віза засвідчує дозвіл влади країни на в'їзд і перебування на її території конкретної особи.

Увага! Прикордонна служба може відмовити іноземцю, який має дійсну візу, у в'їзді на територію Польщі (наприклад, якщо він не надав достатніх документів, що підтверджують мету перебування).  Віза також може бути анульована або відкликана на кордоні.

ТИПИ ВІЗ

Іноземець може отримати шенгенську або національну візу.

Шенгенська віза, позначена символом "С" - видається іноземцям, які мають намір перебувати в Польщі або в країнах Шенгенської зони (під час одного або декількох в'їздів) до 90 днів протягом 180 днів. Цей період відраховується від дати першого в'їзду.

Ця віза також видається тим іноземцям, які планують пересуватися територією Шенгенської зони з метою транзиту (поїздом, автомобілем).

Національна віза, позначена символом "D" - дає право на в'їзд і безперервне перебування на території Польщі або кілька послідовних перебувань загальною тривалістю понад 3 місяці. Термін дії національної візи не може перевищувати 1 року. Термін перебування на підставі національної візи визначається відповідно до мети перебування, зазначеної іноземцем (якщо мета, зазначена іноземцем, вказує на те, що він перебуватиме в Польщі менше року, то термін перебування, на який іноземець матиме право на підставі візи, буде коротшим).

Візи видаються з певною метою. Мета, з якою видається віза, позначається на візовій наклейці одним з наступних номерів. Шенгенська або національна віза може бути видана з метою:

1)”01” Туризм;

2) „02” Відвідування сім'ї або друзів;

3) „03” Участь у спортивних заходах;

4) „04” Здійснення підприємницької діяльності;

5) „05a” Виконання роботи на підставі зареєстрованої декларації про доручення виконання роботи іноземцю;

6) „05b” виконання сезонних робіт на період, що не перевищує 9 місяців у календарному році;

7) „06” Виконання іншої роботи, крім зазначеної в пунктах 5 і 5a (на підставі дозволу на роботу);

8) „07” Проведення культурних заходів або участь у конференціях;

9) „08” Виконання офіційних завдань представниками органу іноземної держави або міжнародної організації;

10) „09” Проходження навчання першого циклу, другого циклу або єдиної магістратури чи навчання в докторантурі;

11) „10” Професійно-технічна освіта;

12) „11” Освіта або навчання в іншій формі, ніж та, що зазначена в пунктах (9) або (10) (наприклад, післясередня освіта);

13) „12” Викладання;

14) ”13” Проведення наукових досліджень або дослідно-конструкторських робіт;

15) „13a” Проходження стажування;

16) „13b” Участь у програмі Європейської волонтерської служби;

17) „14” Медичне лікування;

18) „15” В'їзд або перебування з громадянином іншої держави-члена Європейського Союзу, держави-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) - сторони Угоди про Європейський економічний простір або Швейцарської Конфедерації;

19) „16” Участь у програмі культурного або освітнього обміну, програмі гуманітарної допомоги або програмі роботи на канікулах;

20) „17” Прибуття на територію Республіки Польща в якості члена найближчої сім'ї репатріанта;

21) „17a” Прибуття на територію Республіки Польща в якості члена найближчої сім'ї особи, яка проживає в Польщі на підставі дозволу на постійне перебування, отриманого на підставі Карти Поляка;

22) „17b” Приєднання до громадянина Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, згаданого в статті 10(1)(b) та (d) Угоди про вихід, або перебування з ним

23) „18” Користування правами, що випливають з володіння Картою Поляка;

24) „19” Репатріація;

25) „20” Здійснення тимчасового захисту;

26) „21” Прибуття з гуманітарних причин, з огляду на інтереси держави або міжнародні зобов'язання;

27) „22” Використання дозволу на тимчасове перебування з метою возз'єднання сім'ї;

28) „22a” Використання дозволу на тимчасове перебування з метою внутрішньо корпоративного переведення;

29) „22b” Виконання дозволу на тимчасове перебування, виданого у зв'язку із законодавством про право на сімейне життя

30) „23” Інші, ніж зазначені вище.

Зверніть увагу, що в деяких з вищезазначених випадків візи можуть бути видані тільки як національні візи або тільки як шенгенські візи. Віза може бути видана тільки як національна віза у випадку, зокрема, користування правами, що випливають з Карти Поляка.

Увага! На візовій наклейці, окрім зазначення мети, з якою видається віза, мають бути вказані й інші примітки, такі як "студент", "дослідник", "стажист", "волонтер" - відповідно до мети візи.

Увага! Іноземець зобов'язаний виїхати з Польщі до закінчення терміну перебування, передбаченого візою, і до закінчення терміну дії цієї візи, якщо він не має іншого дійсного документа, що дає право на перебування на цій території.

ОТРИМАННЯ ВІЗИ В ПОЛЬЩУ – ПРОЦЕДУРА

Візу необхідно отримати до прибуття в Польщу у відповідному консульстві або посольстві. Заява на отримання візи розглядається консульською або дипломатичною установою, відповідною до місця проживання заявника.

Увага! Національну візу з метою працевлаштування видає консул, відповідний до країни постійного проживання іноземця.

Для того, щоб записатися на прийом, як правило, необхідно заповнити візову анкету на сайті e-Konsulat.

Також можна скористатися послугами візових центрів. На жаль, ці послуги доступні не у всіх країнах. Скористатися цими послугами можна, зокрема, на території:

- України;

- Білорусі;

- Росії;

- Туреччини;

- Індії;

- Китаю.

Зверніть увагу, що в обох випадках необхідно подати повний пакет документів, необхідний для отримання візи (див. інформацію нижче). Перед тим, як записатися на прийом, бажано зв'язатися з консульською установою або візовим центром, де буде подаватися заява, щоб з'ясувати, які додаткові документи потрібні у вашій конкретній ситуації.

БАЗОВІ ДОКУМЕНТИ

Базовий пакет документів, необхідний для отримання візи:

- заповнену та підписану візову анкету;

- проїзний документ; для того, щоб консул видав візу, проїзний документ повинен містити щонайменше дві чисті сторінки і бути виданий протягом останніх десяти років;

- 1 або 2 фотокартки, відповідно до вимог;

- візовий збір (сума залежить від типу візи та громадянства заявника; консульський збір має бути сплачений до подання візової заяви; цей збір не повертається у разі відмови у видачі візи);

- підтвердження відповідного дійсного туристичного медичного страхування на суму не менше 30 000 євро, укладеного з компанією, що відповідає критеріям. Страхові компанії, які відповідають цим критеріям, перелічені на сайті Міністерства закордонних справ. Страховка повинна покривати будь-які витрати, які можуть виникнути під час перебування на території країни, у зв'язку з необхідністю повернутися назад з медичних причин, потребою в невідкладній медичній допомозі, екстреному стаціонарному лікуванні або смерті.

Поширення обов'язку придбання страхування на весь період запланованого перебування в Польщі також і на іноземців, які подають заяву на отримання візи з метою працевлаштування. Раніше такі особи могли оформити страховку, дійсну до дати отримання медичного страхування у зв'язку з працевлаштуванням.

Увага! Якщо іноземець має страховку, видану у зв'язку з виконанням легальної роботи, вимогу про наявність медичного страхування (як при подачі документів на національну візу, так і на шенгенську візу) можна вважати виконаною.

Додаткові підтверджуючі документи:

- мета в'їзду (наприклад, оригінал дозволу на роботу);

- наявність достатніх фінансових коштів для в'їзду, перебування та виїзду з території Шенгенської зони або Польщі;

- наявність житла;

- готовність виїхати з території Шенгенської зони (включаючи Польщу) після закінчення терміну дії візи;

- інші обставини, зазначені в заяві.

Будь ласка, зверніть увагу, що тип і кількість підтверджуючих документів можуть відрізнятися в різних консульських установах; тому рекомендується звертатися безпосередньо до відповідної консульської установи для отримання повної інформації про підтверджуючі документи, необхідні для подачі заяви на отримання візи.

Увага! Консул має право запросити додаткові документи для видачі візи.

Рішення про видачу або відмову в видачі національної візи приймається протягом 15 днів з моменту подачі заяви. В особливих випадках цей термін може бути продовжений до 60 днів.

ВІЗИ, ВИДАНІ З МЕТОЮ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Якщо іноземець подає заяву на отримання візи з метою працевлаштування, він повинен пред'явити в оригіналі

- дозвіл на роботу в Польщі або

- внесену до реєстру заяву про доручення виконання роботи іноземцю (oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi), або

- довідку про внесення до реєстру заяви на сезонну роботу та

- трудовий договір (за наявності), а також

- видрук з установи соціального страхування (наприклад, ZUS RCA) для підтвердження страхового покриття (якщо роботодавець вже повідомив про це);

- документи, що підтверджують дані роботодавця (наприклад, видрук з Національного судового реєстру (KRS) або CEIDG).

Якщо іноземець звільнений від необхідності мати дозвіл на роботу, він повинен замість дозволу або заяви про доручення виконання роботи пред'явити документи, які підтверджують, що він має вільний доступ до ринку праці в Польщі (наприклад, диплом про вищу освіту на денній формі навчання).

Візи, отримані з метою працевлаштування, видаються на термін перебування, який відповідає терміну, зазначеному в дозволі або декларації, але не довше, ніж передбачено для відповідного типу візи.

СПРОЩЕННЯ ОФОРМЛЕННЯ ВІЗ ДЛЯ ГРОМАДЯН БІЛОРУСІ

Програма Poland. Business Harbour

Програма допомагає ІТ-спеціалістам, стартапам та іншим фірмам без проблем переїхати до Республіки Польща. Завдяки програмі можна, серед іншого, дізнатися, як швидко та ефективно розпочати діяльність у Польщі та отримати допомогу в отриманні візи. Власники віз з позначкою " Poland. Business Harbour " можуть працювати в Польщі без дозволу.

Документи, необхідні для отримання візи Poland. Business Harbour:

 1. заява на отримання національної візи - заповнена та підписана,
 2. актуальна біометрична фотографія,
 3. паспорт - виданий протягом останніх 10 років, дійсний щонайменше три місяці з дати запланованого повернення, з мінімум двома чистими сторінками для візи,
 4. медичне страхування на період дії візи (мінімальна сума страхування 30 000 євро),
 5. документи, що підтверджують мету подорожі:
 • - якщо ви фрілансер - документ, що підтверджує вашу технічну освіту або досвід роботи в ІТ-індустрії не менше одного року,
 • - якщо ви створюєте стартап - документ, що підтверджує відбір на програму Фонду Startup Hub Poland,
 • - якщо ви керуєте малим/середнім/великим підприємством - документ, що підтверджує кваліфікацію для участі в програмі, виданий Польським агентством інвестицій і торгівлі.

Більше інформації про програму можна знайти тут.

Гуманітарні візи

При подачі документів на візу необхідно пред'явити:

 1. заповнену та підписану заяву на отримання національної візи разом з фотографією,
 2. дійсний закордонний паспорт, виданий протягом останніх 10 років, з двома чистими сторінками, термін дії якого закінчується не раніше, ніж через 3 місяці після закінчення терміну дії візи,
 3. медичне страхування, дійсне на період, на який ви бажаєте отримати візу,
 4. письмову заяву про бажання отримати візу до Польщі.

Гуманітарна віза видається максимум на один рік. Видача візи є безкоштовною.

З 1 грудня 2020 року власники гуманітарних віз можуть легально працювати в Польщі без дозволу на роботу.

 

ВІДМОВА У ВИДАЧІ ВІЗИ

Консул може відмовити іноземцю у видачі візи, якщо, зокрема

- іноземець не має дійсного проїзного документа або інших документів, що дають право на перетин кордону Шенгенської зони

- іноземець не в змозі представити мету та умови запланованого перебування;

- якщо є побоювання, що в'їзд і перебування іноземця може становити загрозу державній обороні, безпеці або порядку, або може порушити інтереси Польщі;

- якщо іноземець в ході процедури видачі візи дав неправдиві свідчення, приховав важливу інформацію або не зміг обґрунтувати мету або умови передбачуваного перебування;

- якщо іноземець не має належного медичного страхування;

- іноземець не має достатніх коштів для існування на період перебування в Польщі і для повернення до країни походження або проживання або для транзиту до країни, відмінної від країни походження або проживання.

 

Увага!

 Кожній особі, якій було відмовлено у видачі візи (або анульовано/відкликано), в обов'язковому порядку видається бланк відмови із зазначенням причин відмови. Рішення, прийняте консулом, може бути переглянуте тим же органом, тобто консулом (однак, можливість оскарження до вищої інстанції відсутня). Заяву про перегляд рішення слід подати протягом 7 днів з моменту вручення рішення про відмову (анулювання/анулювання/відкликання) національної або шенгенської візи до органу, який прийняв це рішення.

Оцініть нас

Please add 3 and 4.