close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Zdrowiedrukuj

LECZENIE

Jeśli chcesz korzystać z opieki zdrowotnej w Polsce bezpłatnie, musisz być ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ).

 Ubezpieczenia społeczne to ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe.

Mogą być one obowiązkowe albo dobrowolne.

 Poniżej znajdziesz informacje, kiedy jesteś objęty ubezpieczeniami obowiązkowo, a kiedy możesz się ubezpieczyć dobrowolnie:

 

  1. Jeżeli jesteś pracownikiem na podstawie umowy o pracę – obejmują Cię obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe. Wówczas Twój pracodawca odprowadza składki. Ubezpieczenia te pozwalają na bezpłatne leczenie, a w późniejszym czasie na pobieranie renty lub emerytury.
  2. Jeżeli:

- wykonujesz umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług albo współpracujesz przy wykonywaniu tych umów,
- prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz przy jej prowadzeniu,
- jesteś osobą duchowną

– obejmują Cię obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i wypadkowe. Nie jesteś wtedy objęty ubezpieczeniem chorobowym i  jest wówczas ono dla Ciebie dobrowolne.

  1. Jeżeli:

- pobierasz zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, lub 
- przebywasz na urlopie wychowawczym i nie masz prawa do emerytury lub renty czy innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, 
- pobierasz świadczenie pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna,
- jesteś członkiem rady nadzorczej i pobierasz wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji

– obejmują Cię obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale nie obejmują ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

Ważne! Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe możesz mieć tylko wtedy, gdy jesteś objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi. 

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne

Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe wyrażone są w formie stopy procentowej i wynoszą:

- na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru,
- na ubezpieczenia rentowe – 8,00% podstawy wymiaru,
- na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru,
- na ubezpieczenie wypadkowe – stopa procentowa składki jest zróżnicowana, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz odpowiednimi aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Więcej szczegółowych informacji, w tym instrukcję dobrowolnego ubezpieczenia, informacje o prawach pacjenta, czy e- receptach, infolinii i wiele innych znajdziesz na stronie NFZ: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/start.

W Poznaniu oddział  Narodowego Funduszu Zdrowia znajduje się przy ul. Piekary 14/15.

Natomiast Zakłady Ubezpieczenia Społecznego ZUS  Poznaniu  mieszczą się w następujących lokalizacjach to:

I Oddział w Poznaniu

Dąbrowskiego 12

22 560 16 00

Otwarte ⋅ Zamknięcie: 18:00

II Oddział w Poznaniu

Starołęcka 31

22 560 16 00

Strona ZUS: https://www.zus.pl/pracujacy/ubezpieczenie-zdrowotne-w-polsce/zasady-podlegania-ubezpieczeniu-zdrowotnemu/ubezpieczenie-obowiazkowe

Jeśli nie jesteś ubezpieczony, możesz leczyć się prywatnie.

Przykładowo za plombowanie zęba zapłacisz około 150 zł, za USG między100 a150 zł, badanie moczu, krwi około 20 zł, zdjęcie klatki piersiowej 60 zł, za konsultację u specjalisty zapłacisz min. 100 zł. Znacznie droższe jest niestety leczenie operacyjne  i tak np. za leczenie złamań zapłacisz od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.