close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:
Strona główna THAY ĐỔI HÀNH ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC HÀNH VI KHÁC ÁP DỤNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

THAY ĐỔI HÀNH ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC HÀNH VI KHÁC ÁP DỤNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNGdrukuj

Những thay đổi đối với giấy phép cư trú và lao động:

- Không cần xuất trình trong thủ tục giấy xác nhận có bảo đảm nơi cư trú tại Ba Lan (ví dụ như hợp đồng thuê nhà, chứng thư công chứng, giấy chứng nhận đăng ký hộ khẩu).

- Từ bỏ yêu cầu phải xuất trình nguồn thu nhập ổn định và thường xuyên, thay vào đó yêu cầu người nước ngoài phải có lương không thấp hơn mức lương tối thiểu cho công việc, không phụ thuộc vào thời gian làm việc và loại quan hệ pháp lý mà người nước ngoài thực hiện công việc. Trên thực tế, điều này có nghĩa là mỗi người nước ngoài xin giấy phép cư trú và làm việc phải có tiền lương ít nhất bằng mức lương tối thiểu (3010 PLN brutto).

- Có thể thay đổi giấy phép cư trú tạm thời trong trường hợp thay đổi đơn vị ủy thác thực hiện công việc hoặc theo các điều kiện được miễn nghĩa vụ phải có giấy phép lao động. Trên thực tế, điều này có nghĩa là người nước ngoài thay đổi chủ sử dụng lao động sẽ phải nộp đơn xin thay đổi chủ sử dụng lao động ở trong quyết định, chứ không phải thay đổi toàn bộ giấy phép cư trú và lao động như trước đây cho đến nay. Lệ phí đối với việc thay đổi giấy phép cư trú tạm thời và lao động sẽ là 220 PLN, tức là bằng một nửa số tiền lệ phí cho việc cấp giấy phép cư trú tạm thời và lao động. Giấy phép có thể được thay đổi bằng cách nộp đơn xin thay đổi giấy phép cư trú tạm thời và lao động. Quyết định thay đổi giấy phép sẽ được ban hành trong vòng 60 ngày

- Nghĩa vụ thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi chủ sử dụng lao động của người nước ngoài cũng sẽ được coi là đã hoàn thành sau khi nộp đơn xin thay đổi giấy phép, nếu đơn được nộp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng với chủ sử dụng lao động.

- Đưa vào một lộ trình ưu tiên để xử lý các đơn xin giấy phép cư trú tạm thời cho những người nước ngoài có ý định thực hiện công việc trong các thực thể chiến lược cho nền kinh tế Ba Lan. Bộ trưởng có thẩm quyền về nền kinh tế sẽ lập ra danh sách các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động có tầm quan trọng chiến lược.

- Khả năng nhận được giấy phép cư trú tạm thời và lao động liên quan đến việc làm cho nhiều thực thể cùng một lúc. Trong trường hợp này, yêu cầu về mức lương tối thiểu áp dụng cho tổng số tiền thù lao nhận được từ các thực thể cụ thể

 

Những thay đổi đối với giấy phép cư trú tạm thời và lao động trong ngành nghề đòi hỏi trình độ chuyên môn cao (Thẻ xanh)

- tham khảo mức tiền lương là yêu cầu để cấp giấy phép cư trú tạm thời nhằm mục đích thực hiện công việc trong ngành nghề đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, với mức lương trung bình của năm trước khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép này. Cho đến nay, vẫn tính đến tiền lương bình quân của năm trước khi giao kết hợp đồng thực hiện công việc.

 

Những thay đổi đối với tất cả các loại giấy phép cư trú tạm thời:

- Đưa vào thời hạn 60 ngày để giải quyết việc cấp giấy phép cư trú tạm thời tại cơ quan cấp sơ thẩm và đưa vào thời hạn 90 ngày để xem xét vụ việc cho cơ quan cấp phúc thẩm trong các vấn đề cấp giấy phép cư trú tạm thời. Trên thực tế, điều này có nghĩa là Văn phòng Tỉnh phải ra quyết định cấp giấy phép cư trú tạm thời trong vòng 60 ngày. Trong trường hợp có khiếu nại, Văn phòng Người nước ngoài, tức là cơ quan cấp phúc thẩm, sẽ có 30 ngày để xem xét.

- Thời hạn xét duyệt đơn được tính từ ngày người nước ngoài đến nộp hồ sơ trực tiếp hoặc tính từ ngày người đó nộp bộ hồ sơ đầy đủ.

 

Những thay đổi đối với giấy phép cư trú cố định:

- Kéo dài thời hạn cấp giấy phép cư trú cố định lên 6 tháng. Thời hạn này dài gấp đôi thời hạn luật định đang hiện hành. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thời gian trung bình của thủ tục xin giấy phép cư trú cố định thường vượt quá 6 tháng..

 

Những thay đổi đối với khả năng được nhận thị thực:

- Rút ngắn thời hạn cấp thị thực cho mục đích học đại học, nghiên cứu, thực tập, tình nguyện viện xuống còn 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ và rút ngắn thời hạn bổ sung hồ sơ còn thiếu xuống 7 ngày. Thời hạn này ngắn hơn thời hạn đang hiện hành là 14 ngày.

- Đơn xin thị thực quốc gia cho mục đích lao động "5" hoặc "6"

- Đưa ra con đường cấp thị thực nhanh bao gồm xử lý đơn xin thị thực quốc gia cho mục đích lao động "5" hoặc "6" dành cho nhóm người nước ngoài được lựa chọn từ các quốc gia do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định (tại đây việc lựa chọn các nhóm này sẽ được thực hiện dựa trên nhu cầu của thị trường lao động)

 

Những thay đổi đối với bản tuyên bố về ý định ủy thác công việc cho người nước ngoài và giấy phép lao động:

- Thay đổi thời hạn làm việc trên cơ bản tuyên bố về ý định ủy thác công việc thành 24 tháng từ 6 tháng hiện tại;

- Khả năng thay đổi tên của vị trí trong khi vẫn duy trì phạm vi nhiệm vụ hoặc tăng thời gian làm việc với mức lương tăng tương ứng mà không cần phải xin giấy phép lao động mới;

- Đưa vào các giải pháp cho phép đưa ra mức độ ưu tiên trong việc xem xét các trường hợp xin cấp giấy phép lao động cho những chủ sử dụng lao động có tầm quan trọng chiến lược đối với nền kinh tế Ba Lan. Bộ trưởng chịu trách nhiệm về nền kinh tế, bằng một sắc lệnh, sẽ xác định danh sách các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động có tầm quan trọng chiến lược.

 

Thủ tục đơn giản để cấp giấy phép cư trú tạm thời và lao động

 

Ngoài ra, Đạo luật dự thảo có giả định một quy định có tính chất tạm thời quy định một thủ tục đơn giản để cấp giấy phép tạm trú và lao động, trong đó, qua:

 

- Việc cấp giấy phép cư trú tạm thời và lao động đối với các thủ tục khởi xường trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 mà tại thời điểm Đạo luật dự thảo có hiệu lực thi hành, vẫn chưa được ban hành quyết định. Trong trường hợp này, giấy phép cư trú tạm thời và lao động sẽ được cấp với thời hạn 2 năm kể từ ngày ra quyết định.

- Giấy phép cư trú tạm thời và lao động được cấp theo thủ tục đặc biệt sẽ không quy định rõ điều kiện thực hiện công việc và chủ thể ủy thác thực hiện công việc. Do đó, người nước ngoài sẽ được một lần quyền tự do để tự mình xác định chủ lao động. Tuy nhiên, người nước ngoài trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày giao quyết định sẽ phải xuất trình một  bản tuyên bố của đơn vị ủy thác thực hiện công việc cho Văn phòng.

- Người nước ngoài đã nộp đơn xin giấy phép cư trú và lao động trước khi có thông báo về tình trạng có nguy cơ dịch bệnh (ngày 14 tháng 3 năm 2020) sẽ được miễn nghĩa vụ trình diện trực tiếp, nếu Văn phòng cho đến ngày đạo luật được sửa đổi có hiệu lực vẫn chưa gửi giấy triệu tập. Trong trường hợp cấp thẻ cư trú đầu tiên, dấu vân tay sẽ được lấy khi nhận thẻ.

Thẻ Người Ba Lan

- Thẻ Người Ba Lan của cha mẹ hoặc ông bà của người nộp đơn được công nhận là bằng chứng về việc đáp ứng các điều kiện để nhận Thẻ Người Ba Lan