close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:
Strona główna

Strona głównadrukuj

仅在此通知,自2022128日起,《外国人法》和其他一些涉及外国人的修正法案开始生效,可以在这里:https://www.migrant.info.pl/-3071.html
阅读关于该法的变更内容。同时在此通知,网站www.migrantinfo.pl 上的所有内容并非根据修正后的法案进行调整,该网站将持续更新。如果对网站内容的解释有任何疑问,请联系Migrant.Info热线。该热线周一至周五上午9点至下午5点可拨打,电话号码为22 490 20 44

Strona nie zawiera informacji na temat restrykcji dotyczących wjazdu do Polski oraz rozwiązań dla cudzoziemców w Polsce wprowadzonych w związku ze stanem epidemii. Jeżeli potrzebujesz informacji w tym zakresie znajdziesz na:

https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/

https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/covid-epidemia-koronawi/8572,Epidemia-koronawirusa-zasady-wjazdu-i-pobytu-na-terytorium-RP-oraz-specjalne-roz.html