close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Czy informacje zawarte na stronie są przydatne?

Jakich informacji Pan/Pani poszukiwał/a?

სიძულვილის ენაdrukuj

დისკრიმინაციის ერთ-ერთი გამოვლინებაა ე.წ. სიძულვილის ენა. ეს არის შეურაცხყოფა, არაფრად ჩაგდება, სიძულვილის გაღვივება ადამიანის ან ადამიანთა გარკვეული ჯგუფის მიმართ მათი ისეთი მახასიათებლების გამო, როგორიცაა მაგალითად, რასა, ეროვნება, მსოფლმხედველობა, რელიგია, სექსუალური ორიენტაცია.

პოლონეთში რასობრივი, ეროვნული, ეთნიკური და რელიგიური სიძულვილის წაქეზება კანონდარღვევაა. ასევე დანაშაულია  პირის მუქარა, შეურაცხყოფის მიყენება, ცილისწამება, რომლის მიზანია საზოგადოების თვალში პირის დამცირება ან დაკარგვა იმ ნდობისა, რომელიც საჭიროა გარკვეული თანამდებობის დასაკავებლად ან პროფესიის შესასრულებლად.