close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Czy informacje zawarte na stronie są przydatne?

Jakich informacji Pan/Pani poszukiwał/a?

სად ვეძებოთ დახმარება?drukuj

პირებს, რომლებმაც გამოსცადეს მობინგი, უფლება აქვთ სასამართლოს მიმართონ კომპენსაციის მიღების მიზნით. თუმცა, მათ უნდა წარადგინონ მობინგის დამადასტურებელი მტკიცებულებები. ამიტომაცაა ასეთი მნიშვნელოვანი მათი წინასწარ შეგროვება - მოვლენების შენახვა, დოკუმენტების შეგროვება, სხვა ადამიანების ინფორმირება იმის შესახებ თუ რა ხდება.

დამატებითი ინფორმაციას თქვენი საქმის წარმართვასთან დაკავშირებით ნახავთ აქ

სასამართლოში სარჩელის შეტანამდე უმჯობესია იურისტთან გაიაროთ კონსულტაცია. პოლონეთში არსებობს რამდენიმე ორგანიზაცია, რომელებიც უფასო იურიდიულ მომსახურებას სთავაზობენ მობინგის მსხვერპლებს (მათი მისამართები და ტელეფონის ნომრები შეგიძლიათ იხილოთ ჩანართში „სად ვეძებოთ დახმარება“)