close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:
Strona główna Obywatelstwo polskie Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiegodrukuj

Każdy kto ma lub miał polskie obywatelstwo może w dowolnym momencie złożyć wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

PROCEDURA

Wniosek należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsca zamieszkania w Polsce, a w przypadku jego braku – do wojewody mazowieckiego.

Jeśli cudzoziemiec mieszka za granicą może złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania.

Uwaga! Zgodnie z przepisami prawa obowiązek przedstawienia danych, informacji i dokumentów, które pozwolą ustalić stan faktyczny i prawny dotyczący posiadania (lub nie) obywatelstwa polskiego spoczywa na osobie zainteresowanej.

Wzór wniosku i dodatkowe informacje odnośnie wymaganych dokumentów można zleźć między innymi tutaj: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/potwierdzenie-posiadania-lub-utraty-obywatelstwa-polskiego

OPŁATA

Opłata skarbowa za decyzję potwierdzającą posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego wynosi 58 PLN.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Odwołanie od decyzji Wojewody można złożyć do Ministra Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem Wojewody, w terminie 14 dni od dnia doręczenia negatywnej decyzji.