close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Czy informacje zawarte na stronie są przydatne?

Jakich informacji Pan/Pani poszukiwał/a?

Jesteś na:
Strona główna პოლონეთის მოქალაქეობა პოლონეთის მოქალაქეობის ფლობის ან დაკარგვის დადასტურება

პოლონეთის მოქალაქეობის ფლობის ან დაკარგვის დადასტურებაdrukuj

ყველას, ვინც ფლობს ან ფლობდა პოლონეთის მოქალაქეობას, შეუძლია ნებისმიერ დროს წარადგინოს განაცხადი პოლონეთის მოქალაქეობის ფლობის ან დაკარგვის დადასტურების თაობაზე.

პროცედურა

განაცხადი უნდა წარედგინოს პოლონეთში საცხოვრებელი ადგილის ან ბოლო საცხოვრებელი ადგილის შესაბამის ვოევოდას. საცხოვრებელი ადგილის არარსებობის შემთხვევაში - მაზოვიეცის ვოევოდას. თუ უცხოელი ცხოვრობს საზღვარგარეთ, მას განაცხადის წარდგენა შეუძლია საცხოვრებელი ადგილის შესაბამისი (უფლებამოსილი) კონსულის მეშვეობით.

ყურადღება! კანონის თანახმად, დაინტერესებული პირი/განმცხადებელი ვალდებულია წარმოადგინოს მონაცემები, ინფორმაცია და საჭირო დოკუმენტები, რომლებზე დაყრდნობითაც შესაძლებელი იქნება დადგინდეს ფაქტობრივი და სამართლებრივი სტატუსი განმცხადებლის მიერ პოლონეთის მოქალაქეობის ფლობის (ან არ ფლობის) თაობაზე.

განაცხადის ფორმა და დამატებითი ინფორმაცია აუცილებელი დოკუმენტების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ აქ: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/potwierdzenie-posiadania-lub-utraty-obywatelstwa-polskiego

საფასური

პოლონეთის მოქალაქეობის ფლობის ან დაკარგვის დამადასტურებელი გადაწყვეტილების გაცემის საფასური შეადგენს 58 ზლოტს.

გასაჩივრების პროცედურა

ვოევოდას გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროში (ვოივოდის შუამავლობით) უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღებიდან 14 დღის ვადაში.