close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Czy informacje zawarte na stronie są przydatne?

Jakich informacji Pan/Pani poszukiwał/a?

Jesteś na:
Strona główna პოლონეთის მოქალაქის მეუღლის ყოფნის ლეგალიზაცია პოლონეთის მოქალაქეობის მოპოვება ქორწინების საფუძველზე

პოლონეთის მოქალაქეობის მოპოვება ქორწინების საფუძველზეdrukuj

პოლონეთის მოქალაქეობის მოპოვება ქორწინების საფუძველზე

უცხოელი, რომელიც დაქორწინებულია პოლონეთის მოქალაქეზე, ავტომატურად არ იღებს პოლონეთის მოქალაქეობას.

პირობები, რომელთა შესრულებაც აუცილებელია

პოლონეთის მოქალაქედ ცნობის თაობაზე განაცხადის წარდგენა შეუძლია უცხოელს, იმ პირობით თუ ის:

-         უწყვეტად ცხოვრობს პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მინიმუმ 2 წლის განმავლობაში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის, ევროკავშირის გრძელვადიანი ბინადრობის ნებართვის ან მუდმივი ბინადრობის უფლების საფუძველზე და

-         იმყოფება პოლონეთის მოქალაქესთან ქორწინებაში მინიმუმ 3 წლის განმავლობაში.

ყურადღება! იმისდა მიუხედავად, აკმაყოფილებს თუ არა უცხოელი ზემოაღნიშნულ მოთხოვნებს, მას შეუძლია მოქალაქეობის მინიჭების მოთხოვნით მიმართოს პოლონეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს.

ყურადღება! თუ უცხოელის პოლონეთის მოქალაქედ აღიარების თაობაზე განაცხადი წარდგენილი იქნა პოლონეთის მოქალაქეობის მინიჭების (პრეზიდენტის მიერ) პროცედურის მიმდინარეობისას, მოქალაქდ აღიარების პროცედურა უქმდება.

პოლონეთის მოქალაქეობის მოპოვების შესაძლებლობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია  შეგიძლიათ იხილოთ სექციაში "პოლონეთის მოქალაქეობა" (OBYWATELSTWO POLSKIE).