close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:
Strona główna Działalność gospodarcza Podstawowe informacje - formy działalności gospodarczej w Polsce

Podstawowe informacje - formy działalności gospodarczej w Polscedrukuj

Działalność gospodarczą w Polsce, co do zasady, można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Polskie prawo przewiduje następujące formy działalności gospodarczej: 

- indywidualne prowadzenie działalności gospodarczej (samozatrudnienie); 

- spółka cywilna;

- spółka jawna;  

- spółka komandytowa;  

- spółka komandytowo-akcyjna;  

- spółka partnerska;

- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;  

- spółka akcyjna.

 

Do najpopularniejszych form prowadzenia działalności należą indywidualna działalność gospodarcza i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedsiębiorąca zagraniczny może w Polsce prowadzić:

- oddział, poprzez który realizuje działalność gospodarczą w takim zakresie, w jakim ją wykonuje w kraju swojej siedziby;

- przedstawicielstwo, które umożliwia przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie działalności jedynie w zakresie swojej reklamy i promocji.

Szczegółowe informacje na temat zakładania i prowadzenia poszczególnych form działalności gospodarczej w Polsce są dostępne tutaj: https://www.biznes.gov.pl/pl