+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce – formy opodatkowania

Nierejestrowana działalność gospodarcza

Działalność nierejestrowa to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy w CEIDG.

Warunkiem prowadzenia działalności nierejestrowanej jest spełnienie kilku kryteriów:

- przychody z działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 75% minimalnego wynagrodzenia tj.:

3181,00 zł brutto (w okresie I-VI 2024)

3225, 00 zł brutto – (w okresie VII – XII 2024)

- jesteś osobą fizyczną

- nie wykonujesz działalności w ramach spółki cywilnej

- nie prowadzisz działalności, która wymaga zezwoleń lub koncesji ( informacje na ten temat znajdziesz w zakładce – działalność gospodarcza)

- nie wykonywałeś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

- działalność nierejestrowaną może prowadzić osoba niepełnoletnia (w wieku 13 – 18 lat), aczkolwiek wiąże się to z pewnymi ograniczeniami prawnymi. Oznacza to, że nie mogą we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych np. nie mogą samodzielnie zawierać umów ze swoimi kontrahentami na dostawę towarów czy sprzedaż produktów. Do zaciągania zobowiązań potrzebna im będzie zgoda ustawowego przedstawiciela, najczęściej rodzica lub kuratora.

Działalność gospodarcza rejestrowana

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT.

Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

- na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 17% i 32%);

- według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%);

- ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Oceń nas

Prosimy dodać 4 i 8.