+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych płacą podatek według skali podatkowej. Ustalając wysokość podatku według skali podatkowej, uwzględniasz kwotę zmniejszającą podatek. Od 2022 roku ta kwota wynosi 5100 zł

Sprawdź, ile wyniesie podatek dla określonej podstawy:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

do 120 000

 

12% minus 5 100 zł

ponad 120 000

 

15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Opodatkowanie na zasadach ogólnych uprawnia do korzystania z wielu ulg i odliczeń podatkowych. W szczególności są to:

- ulga na dziecko

- ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarcze, czyli ulgi dla klasy średniej

- odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

- ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników

- ulgi na prototyp

- ulgi na robotyzację

- ulgi na ekspansję lub rozwój

- ulgi na konsolidację

- ulgi na nabycie terminala płatniczego

- ulgi na działalność badawczo-rozwojową

- ulgi IP BOX

- odliczenia wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

- odliczenie darowizn na cele kultu religijnego oraz na rzecz działalności sportowej, kulturalnej, wspierającej szkolnictwo wyższe i naukę

- ulgi rehabilitacyjnej

- ulgi internetowej

- ulgi termomodernizacyjnej

- ulgi z tytułu działalności w specjalnej strefie inwestycyjnej

- ulga z tytułu krwiodawstwa.

Ważne! Jeśli rozliczasz podatki dochodowe na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) lub liniowo, a twój dochód w danym miesiącu będzie niższy niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku, to wysokość składki zdrowotnej w tym miesiącu wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosiło 3010 zł brutto. Oznacza to, że minimalna składka zdrowotna w 2022 roku wyniosła 270,90 zł, w okresie I-VI 2023 – 314,10 zł, w okresie VII – XII 2023 – 324,00 zł           

- W przypadku stawki liniowej (19%) przedmiotem opodatkowania jest dochód.

- W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedmiotem opodatkowania jest osiągnięty przychód.

Ważne! Dochód to przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu czyli koszty prowadzenia działalności gospodarczej

DOCHÓD = PRZYCHÓD - KOSZTY

Skala podatkowa (opodatkowanie na zasadach ogólnych) to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, jeżeli nie zdecydujesz się na wybór innej formy opodatkowania, automatycznie będziesz opodatkowany na zasadach ogólnych.

Sprawdź czy będziesz płatnikiem VAT - w przypadku konieczności rejestracji jako płatnik VAT będziesz musiał założyć firmowe konto bankowe

Co do zasady wszyscy przedsiębiorcy powinni się rejestrować jako płatnicy VAT, ale nie musisz tego robić jeżeli:

- sprzedaż nie przekracza limitu 200 tys. zł rocznie ( zwolnienie podmiotowe)

- sprzedaż dotyczy wyłącznie towarów i usług zwolnione z VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT zwolnieniu podlegają usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

- lekarza i lekarza dentysty,

- pielęgniarki i położnej,

- medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej,

- psychologa

Określ rachunek związany z prowadzeniem firmy. Przedsiębiorcy niezarejestrowani jako płatnicy VAT mogą wykorzystywać w działalności gospodarczej rachunek firmowy lub swój rachunek prywatny - musi to jednak być rachunek, który ma tylko jednego posiadacza.

- Ustal miejsce przechowywania dokumentów księgowych ( faktur, rachunków, dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków).

- Zastanów się czy chcesz skorzystać ze zwolnień z ZUS i w jakiej formie ( Ulga na strat, ZUS preferencyjny)

VAT to podatek pobierany na każdym etapie obrotu towarami lub usługami. Jego wartość jest doliczana do każdej transakcji.
VAT płacisz niezależnie od podatku dochodowego PIT i od tego czy PIT rozliczasz na zasadach ogólnych - według skali podatkowej, według stawki liniowej, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych czy na zasadach karty podatkowej.

 

 

 

Oceń nas

Prosimy obliczyć 6 plus 4.