+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Praca sezonowa

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY ZE WZGLĘDU NA PRACĘ SEZONOWĄ

Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową można udzielić cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu jest praca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową może otrzymać cudzoziemiec, który:

  1. Wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej albo w ramach ruchu bezwizowego, w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków;
  2. Posiada zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, ważne w okresie przekraczającym okres pobytu określony w wizie albo okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego;
  3. Posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu;
  4. Posiada ubezpieczenie zdrowotne;
  5. Ma zapewnione zakwaterowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Uwaga! Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową udziela się na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia pierwszego wjazdu w celu wykonywania pracy sezonowej.  

Uwaga! Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową udziela się nawet gdy okoliczności ubiegania się o to zezwolenie nie uzasadniają pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

W porównaniu do innych zezwoleń na pobyt czasowy wydawanych w celu wykonywania pracy, opłata za wydanie tego typu zezwolenia jest niższa i wynosi 170 zł.

Oceń nas

Jaka jest suma 5 i 1?