+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Małoletnia ofiara handlu ludźmi

Małoletnią ofiarę handlu ludźmi, czyli osobę poniżej 18 roku życia, obejmuje Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi realizowany przez KCIK.

 Jeśli małoletnia ofiara handlu ludźmi przebywa w Polsce bez opieki, sąd opiekuńczy wydaje orzeczenie o umieszczeniu jej w specjalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej przygotowanej do przyjęcia niepełnoletnich ofiar handlu ludźmi, bądź w rodzinie zastępczej, a także o ustanowieniu reprezentanta prawnego, czyli kuratora.

 Kurator reprezentuje dziecko w postępowaniu przed sądem opiekuńczym oraz w innych postępowaniach, np. związanych z legalizacją pobytu w Polsce, czy też organizacją jego powrotu do kraju pochodzenia (pod warunkiem, że przemawia za tym dobro dziecka i jeśli procedura umożliwi bezpieczny powrót do tego kraju). 

Oceń nas

Jaka jest suma 2 i 1?