+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Ważne informacje

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy w

Aktualności

Przedłużenie ważności zaświadczeń o objęciu ochroną czasową do 4 marca 2025 r.

2024.01.22

Mechanizm ochrony czasowej, wprowadzony decyzją wykonawczą Rady UE w marcu 2022 r. na początkowy okres jednego roku, został przedłużony o kolejny rok, do 4 marca 2025 r. W związku z tym ważność wydanych dotychczas zaświadczeń o objęciu ochroną czasową została również przedłużona.

Świadectwa ochrony czasowej zostały wydane obywatelom państw trzecich ( niebędącym obywatelami Ukrainy), którzy w momencie wybuchu konfliktu zbrojnego korzystali z ochrony czasowej w Ukrainie lub przebywali w Ukrainie na podstawie zezwolenia na pobyt stały i przybyli do Polski uciekając przed działaniami wojennymi.

Nie dotyczy to obywateli Ukrainy, którym udzielono ochrony czasowej w Polsce na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. którym nadano numer PESEL UKR.

Powrót

Oceń nas

Zostaw opinię
Prosimy dodać 1 i 6.