close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:
Strona główna Handel ludźmi Małoletnia ofiara handlu ludźmi

Małoletnia ofiara handlu ludźmidrukuj

MAŁOLETNIA OFIARA HANDLU LUDŹMI

Małoletnią ofiarę handlu ludźmi, czyli osobę poniżej 18 roku życia, obejmuje Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi realizowany przez KCIK.

 Jeśli małoletnia ofiara handlu ludźmi przebywa w Polsce bez opieki, sąd opiekuńczy wydaje orzeczenie o umieszczeniu jej w specjalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej przygotowanej do przyjęcia niepełnoletnich ofiar handlu ludźmi, bądź w rodzinie zastępczej, a także o ustanowieniu reprezentanta prawnego, czyli kuratora.

 Kurator reprezentuje dziecko w postępowaniu przed sądem opiekuńczym oraz w innych postępowaniach, np. związanych z legalizacją pobytu w Polsce, czy też organizacją jego powrotu do kraju pochodzenia (pod warunkiem, że przemawia za tym dobro dziecka i jeśli procedura umożliwi bezpieczny powrót do tego kraju).