close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:

Koszty studiówdrukuj

W Polsce nauka na studiach dziennych dla obywateli polskich w publicznych szkołach wyższych jest bezpłatna. Cudzoziemcy, którzy podejmują studia dzienne na uczelniach państwowych w Polsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich, odbywają je również bezpłatnie.

Pozostałe grupy cudzoziemskich studentów mogą podejmować studia w Polsce odpłatnie. 

Wykaz opłat za studia ustalonych dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019 dostępny jest tutaj http://bss.strony.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2018/04/Zarz%C4%85dzenie-34-2018-19.pdf

Wszyscy studenci podejmujący studia na uczelniach prywatnych studiują na zasadach odpłatności.