ви знаходитесь на:

Карта Полякадрук

Карта поляка — це документ, що підтверджує приналежність іноземця до польського народу. Проте, надання Карти поляка не означає надання іноземцеві польського громадянства, права тимчасового перебування або постійного проживання в Польщі або права перетину польського кордону без наявності візи.

Однак наявність Карти поляка дає певні права; її власник може:

- безплатно отримати національну візу, що дає право на багаторазове перетинання польського кордону;

- безплатно подати заяву про надання громадянства президентом Республіки Польща в польському консульстві;

- звертатися по допомогу до консула, в межах його компетенції, у разі загрози життю або безпеці;

- легально працевлаштується на території Польщі без необхідності отримання дозволу на роботу;

- здійснювати в Польщі господарську діяльність на тих же умовах, що і громадяни Польщі;

- безплатно користуватися в Польщі системою освіти на початковому, середньому та вищому рівнях на тих же умовах, що і громадяни Польщі, а водночас подавати заяви про надання стипендії та матеріальної допомоги на навчання, що призначені для іноземців, які навчаються та здобувають вищу освіту в Польщі;

- у надзвичайних ситуаціях отримати в Польщі безплатну медичну допомогу на тих же умовах, що і громадяни Польщі;

- користуватися 37-відсотковою знижкою на залізничні квитки на території Польщі;

- безплатно відвідувати державні музеї в Польщі;

- мати пріоритетне право подавати заяви про надання фінансування з державного бюджету Польщі або з бюджету органів місцевого самоврядування Польщі, призначеного для підтримки поляків за кордоном;

- подати заяву про надання дозволу на постійне проживання без сплати збору;

- після подання заяви про надання дозволу на постійне проживання отримувати впродовж періоду, що не перевищує 9 місяців, грошову допомогу на себе та членів своєї найближчої сім'ї, які проживають разом з ним у Польщі.

 

ГРОШОВА ДОПОМОГА ДЛЯ ВЛАСНИКІВ КАРТИ ПОЛЯКА

Де подати заяву:

Заяву про призначення грошової допомоги треба подати воєводі, якому було подано заяву про надання дозволу на постійне проживання, при цьому першу заяву про призначення грошової допомоги треба подати впродовж 3 місяців з дати подання заяви про надання дозволу на постійне проживання.

Розмір допомоги:

Допомога може бути призначена на строк, що не перевищує 9 місяців. Упродовж перших 3 місяців іноземець, якому призначено допомогу, буде отримувати 50% від мінімальної заробітної плати, встановленої на рік подання заяви, на себе та подружжя, і 50% від цієї суми на кожну неповнолітню дитину. При цьому враховуються тільки ті члени сім'ї (подружжя та неповнолітні діти), які проживають разом з іноземцем на території Польщі. У період з 4 по 9 місяць буде виплачуватися 60% зазначених вище сум.

Припинення/скасування допомоги

У разі отримання негативного рішення про надання дозволу на постійне проживання виплата допомоги припиняється. Якщо рішення про відмову набирає чинності (за законом — без необхідності ухвалення додаткового рішення), призначена допомога скасовується.

Увага! Надана допомога не враховується до доходу під час подання заяви на отримання грошових коштів у службі соціальної допомоги. 

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ КАРТУ ПОЛЯКА?

Карту поляка може отримати особа, яка не має польського громадянства, заявляє про приналежність до польського народу та на день подання заяви відповідає наступним критеріям:

 1. Демонструє свій зв'язок з польською культурою, принаймні, через володіння польською мовою на базовому рівні, яку вважає рідною мовою, а також через знання і дотримання польських традицій і звичаїв;
 2. У присутності консула або воєводи (який буде обраний на підставі окремої постанови) або призначеного ним працівника підпише декларацію про приналежність до польського народу;
 3. Доведе, що має польську національність або, принаймні одне з батьків, бабуся чи дідусь, або прабабуся і прадідусь мали польську національність, або надасть довідку від уповноваженої польської діаспоральної або культурної організації (перелік організацій можна переглянути за посиланням — https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinjzgu4tiltwmvzc4mjygi3tk#>), що підтверджує активну участь у діяльності з просування польської мови та культури або з підтримки польської національної меншини впродовж принаймні останніх 3 років;
 4. Підпише заяву, що вона або її висхідні родичі не репатріювалися або не були репатрійовані з території Республіки Польща або Польської Народної Республіки на підставі репатріаційних договорів, укладених в 1944—1957 роках між Республікою Польща або Польською Народною Республікою та Білоруською Радянською Соціалістичною Республікою, Українською Радянською Соціалістичною Республікою, Литовською Радянською Соціалістичною Республікою і Союзом Радянських Соціалістичних Республік, до однієї з держав, яка є стороною цих договорів;

Карта поляка може бути надана також особі, чиє походження було юридично встановлено відповідно до положень закону від 9 листопада 2000 року «Про репатріацію» і яка відповідає викладеним в законі вимогам щодо знання польської мови.

 

ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ЗАЯВИ ПРО НАДАННЯ КАРТИ ПОЛЯКА

Заяви про надання або продовження строку дії Карти поляка подаються в Консульство Республіки Польща за місцем проживання заявника або в Воєводське управління, якщо Рада міністрів призначить воєводу, компетентного щодо розгляду таких заяв.

Увага! Рада міністрів також може призначити воєводу в ролі компетентного органу з приймання заяв про надання Карти поляка та визначити державу, громадяни якої зможуть скористатися цією можливістю. Згідно з постановою від 2017 року в ролі компетентного органу з розгляду справ про надання Карти поляка громадянам Білорусі був призначений Підляський воєвода.

Базовий набір документів, необхідних для подання повної заяви про надання Карти поляка:

 1. Заява, яка має бути заповнена згідно з підказками, що додаються до заяви
 2. 1 фотографія (чітка, зроблена за останні 6 місяців)
 3. Повний набір та копії документів, що підтверджують польську ідентичність заявника та знання польської мови (довідка про складання іспиту з польської мови перед Державною екзаменаційною комісією або свідоцтво про закінчення школи або вищого навчального закладу в Польщі або свідоцтво про закінчення за кордоном школи з польською мовою навчання). Якщо заявник не в змозі представити описаних документів, оцінку знання польської мови здійснює під час співбесіди консул або воєвода.

Увага! Доказами та документами, що підтверджують польську національність заявника або його висхідних родичів, можуть бути: польські документи, що посвідчують особу; акти або свідоцтва цивільного стану; свідоцтва про хрещення; шкільні свідоцтва; документи, що підтверджують проходження військової служби в польських військових формуваннях; документи, що підтверджують факт депортації або ув'язнення, містять запис про польське походження; документи про реабілітацію депортованої особи, що містять запис про польське походження такої особи; іноземні посвідчення особи, у яких зазначена належність її власника до польської національності; довідка, видана польською діаспоральною організацією, що підтверджує його активну участь у діяльності з просування польської мови та культури або з підтримки польської національної меншини; рішення, яке набуло чинності, про польське походження, ухвалене згідно з положеннями закону «Про репатріацію»; інші документи, що підтверджують зв'язок з польською культурою тощо.

 1. Ксерокопія документа, що посвідчує особу. Також треба надати оригінали для звіряння. 

Далі треба записатися на співбесіду з польським консулом або воєводою.

Консул або воєвода проводить співбесіду з заявником польською мовою про Польщу, її історію, культуру, а також звичаї та традиції. Співбесіди триває приблизно 15–20 хвилин. 

У разі успішного проходження співбесіди консул або воєвода подає заявнику на підпис декларацію про приналежність до польського народу та заяву про те, що він або його висхідні родичі не репатріювалися та не були репатрійовані з території Республіки Польща.

У ЯКИХ ВИПАДКАХ ДИТИНА МОЖЕ ОТРИМАТИ КАРТУ ПОЛЯКА?

Дитині Карта поляка надається за заявою батьків, якщо обидва з них мають Карту поляка або мали її до отримання дозволу на постійне проживання. Якщо Карту має або мало лише одне з батьків, то друге в присутності польського консула або воєводи має дати згоду на надання дитині Карти поляка. У разі, якщо друге з батьків було позбавлено батьківських прав, його згода не потрібна.

Карта поляка також може бути надана неповнолітньому, який доведе, що принаймні один з батьків або дідусів або бабусь або двоє прадідусів або прабабусь його покійного батька належали до польської національності або мали польське громадянство. В такому випадку заяву від імені неповнолітнього має подати живий з батьків або законний представник.

 

ЯКИЙ СТРОК ДІЇ КАРТИ ПОЛЯКА ТА ЯК НЕЮ КОРИСТУВАТИСЯ?

Карта поляка дійсна впродовж 10 років з дати її надання. Не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення строку дії Карти поляка треба подати заяву про її продовження на наступні 10 років.

Карта поляка, видана неповнолітньому, дійсна впродовж 10 років, проте не довше, ніж до закінчення року з дня досягнення ним повноліття.

Що робити в разі втрати або пошкодження Карти поляка?

У разі втрати або пошкодження Карти поляка консул або воєвода, який видав Карту поляка, за заявою власника видає дублікат Карти поляка.

Як користуватися Картою поляка?

Щоби скористатися правами, які дає Карта поляка, її треба пред'являти разом з дійсним документом, що засвідчує особу.

РІШЕННЯ ПРО ВІДМОВУ В НАДАННІ КАРТИ ПОЛЯКА

Консул або воєвода ухвалює рішення про відмову в наданні Карти поляка в разі, якщо:

 1. Заявник не відповідає умовам, викладеним у пункті хто може отримати Карту поляка;
 2. Під час розгляду справи про надання Карти поляка заявник подав заяву, що містить недостовірну інформацію або надав підроблений документ;
 3. Заявник або його висхідні родичі репатріювалися або були репатрійовані з території Республіки Польща або Польської Народної Республіки на підставі репатріаційних договорів, укладених в 1944—1957 роках між Польщею та Білоруською Радянською Соціалістичною Республікою, Українською Радянською Соціалістичною Республікою, Литовською Радянською Соціалістичною Республікою і Союзом Радянських Соціалістичних Республік, до однієї з держав, яка є стороною цих договорів;
 4. Заявник отримав польське громадянство або дозвіл на постійне проживання на території Польщі;
 5. З міркувань обороноздатності, забезпечення безпеки або охорони громадського порядку в Польщі;
 6. Заявник вчиняв або вчиняє дії, спрямовані на заподіяння шкоди Польщі, а особливо такі, що загрожують її незалежності та суверенітету, або брав або бере участь у порушенні прав людини.

Увага! Рішення про відмову в наданні Карти поляка може бути оскаржене до Ради у справах поляків за кордоном.

 

АНУЛЮВАННЯ КАРТИ ПОЛЯКА

Консул або воєвода (якщо він буде призначений на підставі постанови) анулює Карту поляка, якщо:

 1. Її власник поводиться у зневажливий щодо Республіки Польща або поляків спосіб;
 2. У процесі розгляду справи про надання Карти поляка заявник подав заяву або додав до неї документи, що містять недостовірні персональні дані або неправдиву інформацію;
 3. Заявник повідомив неправдиві відомості або приховав правду;
 4. Заявник, щоби використати як справжній, підробив або переробив документ або використовував такий документ як справжній;
 5. Заявник отримав польське громадянство або дозвіл на постійне проживання в Польщі;
 6. З міркувань обороноздатності, забезпечення безпеки або охорони громадського порядку в Польщі;
 7. Заявник діє або діяв на шкоду базовим інтересам Польщі;
 8. Була видана нова Карта поляка після зміни даних її власника;
 9. Іноземець відмовився від неї.

У разі ухвалення рішення про анулювання Карти поляка її власник зобов'язаний негайно повернути Карту консулу або воєводі, який її видав.

Рішення про визнання Карти поляка недійсною (як і рішення про відмову в наданні Карти поляка) може бути оскаржене до Ради у справах поляків за кордоном.

Увага! Якщо іноземець отримав польське громадянство або отримав в Польщі дозвіл на постійне проживання, Карта поляка втрачає силу за законом (додаткове рішення не ухвалюється). В цьому випадку Карту треба повернути воєводі (за місцем проживання) упродовж 14 днів з дня отримання документа, що підтверджує отримання громадянства, або дня, коли рішення про надання дозволу на постійне проживання набрало чинності.

Повернення Карти поляка є умовою видання карти постійного проживання.

ЗБОРИ

За подання заяви та розгляд справи про надання Карти поляка на жодному з його етапів збори не стягуються.

 

ПРАВОВА ПІДСТАВА

Закон «Про Карту поляка» від 7 вересня 2007 р. (повний текст: «Законодавчий Вісник» від 2019 р. поз. 1598).

Закон «Про репатріацію» від 9 листопада 2000 р. (повний текст: «Законодавчий Вісник» від 2019 р. поз. 1472).

Постанова Ради міністрів про призначення воєводи, компетентного щодо розгляду справ про надання або продовження строку дії Карти поляка від 5 жовтня 2017 р. («Законодавчий Вісник» від 2017 р. поз. 1900).

Повідомлення міністра закордонних справ про перелік польських культурних та діаспоральних організацій, які мають право видавати довідки, що підтверджують активну участь у діяльності з просування польської мови і культури або з підтримки польської національної меншини від 3 січня 2020 р. («Монітор Польський» від 2020 р. поз. 50).