close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:
Strona główna Infolinia

Infoliniadrukuj

Infolinia udziela informacji w sprawach dotyczących cudzoziemców przyjeżdżających i przebywających w Polsce.

Infolinia nie udziela informacji związanych z nadaniem statusu uchodźcy w Polsce.


 

22 490 20 44 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 (GTM +1)

Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora.