close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:
Strona główna Handel ludźmi Handel ludźmi do pracy przymusowej

Handel ludźmi do pracy przymusowejdrukuj

HANDEL LUDŹMI DO PRACY PRZYMUSOWEJ

Pomocne w ustaleniu, czym jest handel ludźmi do pracy przymusowej mogą być następujące okoliczności charakterystyczne dla pracy przymusowej:

 - pracodawca lub osoba rekrutująca stosują nieuczciwe praktyki lub przymus,

- stosowanie fizycznej lub psychicznej przemocy wobec pracowników;

- pozbawianie wolności, kontrola lub ograniczanie możliwości przemieszczania się pracowników,

- praca bez wypłacanego wynagrodzenia,

- praca bez umowy o pracę,

- złe warunki socjalno-bytowe,

- praca za długi,

- zmuszanie do pracy w wymiarze znacznie przekraczający dopuszczalne normy,

- odebranie pracownikom dokumentów (np. paszportu)

 Jeśli cudzoziemiec został zatrudniony w Polsce, bez dokładnej informacji o warunkach wykonywania pracy albo jeśli warunki te były inne od tych, które przestawiono mu w trakcie rekrutacji i w następstwie był on wykorzystywany przez swojego pracodawcę, istnieje prawdopodobieństwo, że mógł on paść ofiarą handlu ludźmi do pracy przymusowej.