+48 22 490 20 44 დახმარება პოლონეთში მცხოვრები უცხოელებისთვის

კანონის ძალით/ავტომატურად

კანონის ძალით/ავტომატურად, პოლონეთის მოქალაქეობას იღებს არასრულწლოვანი, თუ: 

  1. ბავშვის დაბადების მომენტში მინიმუმ ერთ მშობელს აქვს პოლონეთის მოქალაქეობა  (სისხლის პრინციპი), ან 
  2. დაიბადა პოლონეთის ტერიტორიაზე და მისი მშობლები უცნობია, არ არიან არცერთი ქვეყნის მოქალაქეები ან მათი მოქალაქეობა განუსაზღვრელია (მიწის პრინციპი). 

ბავშვი პოლონეთის მოქალაქეობას იძენს, თუ ის პოლონეთში იქნა ნაპოვნი და მისი მშობლები უცნობია. 

თუ 16 წლამდე არასრულწლოვანი უცხოელი შვილად აიყვანეს (ადოფცია) პოლონეთის მოქალაქეობის მქონე პირმა ან პირებმა, უცხოელის მოქალაქეობის შეძენის თარიღად ითვლება მისი დაბადების დღე. 

შეაფასეთ

What is the sum of 4 and 6?