+48 22 490 20 44 დახმარება პოლონეთში მცხოვრები უცხოელებისთვის

ევროკავშირის მოქალაქეებისა და მათი ოჯახის წევრების პოლონეთში ყოფნა

ვის ეხება აღნიშნული პროცედურა

უცხოელი პოლონეთში ბინადრობის რეგისტრაციას/ლეგალიზაციას ახდენს  ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეების მიერ პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე შესვლის, ბინადრობისა და ქვეყნიდან გასვლის შესახებ კანონის დებულებების საფუძველზე (და არა უცხოელთა შესახებ კანონის საფუძველზე), თუ იგი არის:

  • ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქე;
  • თავისუფალი ვაჭრობის ევროპული ასოციაციის (EFTA) წევრი ქვეყნის მოქალაქე - ევროპის ეკონომიკური სივრცის (EOG) შესახებ შეთანხმების მხარეები;
  • შვეიცარიის კონფედერაციის მოქალაქე,
  • ერთ-ერთი ზემოხსენებული ქვეყნის მოქალაქის ოჯახის წევრი, რომელიც მას (ერთ-ერთი ზემოხსენებული ქვეყნის მოქალაქეს) უერთდება ან მასთან ერთად რჩება/ცხოვრობს.

შეაფასეთ

Please calculate 7 plus 6.