+48 22 490 20 44 დახმარება პოლონეთში მცხოვრები უცხოელებისთვის

დროებითი ბინადრობის ნებართვა პოლონეთის რესპუბლიკის მოქალაქის ოჯახის წევრებისთვის

პოლონეთის მოქალაქის ოჯახის წევრის მიერ დროებითი ბინადრობის ნებართვის მიღების შესაძლებლობის შესახებ ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ პოლონეთის რესპუბლიკის მოქალაქის მეუღლის ყოფნის ლეგალიზაცია. 

შეაფასეთ

Please add 9 and 8.