close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Czy informacje zawarte na stronie są przydatne?

Jakich informacji Pan/Pani poszukiwał/a?

Jesteś na:
Strona główna გადასახადები პოლონეთში - ზოგადი ინფორმაცია

გადასახადები პოლონეთში - ზოგადი ინფორმაციაdrukuj

გადასახადი არის: საჯარო სამართლის, უსასყიდლო, სავალდებულო და დაუბრუნებელი ფულადი სარგებელი სახელმწიფოსთვის.

 

პოლონეთის საგადასახადო სისტემაში არსებობს პირდაპირი გადასახადები, როგორიცაა:

1. ფიზიკური პირების საშემოსავლო გადასახადი (PIT),

2. იურიდიული პირების საშემოსავლო გადასახადი (CIT),

3. მემკვიდრეობისა და ჩუქების გადასახადი;

4. გადასახადი სამოქალაქო სამართლის გარიგებებზე,

5. სოფლის მეურნეობის გადასახადი,

6. სატყეო გადასახადი

7. უძრავი ქონების გადასახადი,

8. გადასახადი სატრანსპორტო საშუალებებზე,

9. ტონაჟის გადასახადი,

10. გადასახადი გარკვეული წიაღისეულის მოპოვებაზე

11. გაყიდული ნაწარმის თვითღირებულების პირველადი გადასახადი

 

დანარჩენი კი არაპირდაპირი გადასახადებია, როგორიცაა:

1. საქონლისა და მომსახურების გადასახადი (დღგ) [VAT]

2. სააქციზო გადასახადი,

3. აზარტული თამაშების გადასახადი.